درصورت نیاز به ذخیره سازی تقویم آموزشی و یا در صورت عدم نمایش مناسب آن، میتوانید نسخه ی PDF تقویم آموزشی را از لینک زیر دریافت کنید:


جهت مشاوره رایگان، رزرو و یا ثبت نام، با کارشناسان و مشاورین آموزشی آموزشگاه تماس حاصل فرمایید.

88322796 - 88316721 - 88814480 - 91070722


برای مشاهده سرفصل های هر دوره، روی نام آن کلیک کنید. 


دوره های مقدماتی و پیش نیاز

عنوان دوره آموزشی پیشنیاز مدت تاریخ شروع

روزها و ساعات

برگزاری

شهریه
(تومان)
مدرس

تخفیف و

توضیحات

مقدمات شبکه

+Network

ندارد 24ساعت 98/02/31

یک شنبه ها و سه شنبه ها

ساعت 17:30 تا 20:30

290,000

مهندس

جامه

%80 تخفیف
58,000

مقدمات شبکه

+Network

ندارد 24ساعت 98/03/25

روزهای زوج

ساعت 17:30 تا 20:30

290,000

مهندس

ولی زاده

%80 تخفیف
58,000

مقدمات شبکه

+Network

ندارد  24ساعت  98/04/11 

یک شنبه ها و سه شنبه ها

ساعت 17:30 تا 20:30 

290,000 

مهندس

جامه 

%80 تخفیف
58,000
 

مقدمات شبکه

+Network

ندارد  24ساعت   98/05/18

جمعه ها

ساعت 14:30 تا 19:30 

 290,000

مهندس

جامه

%80 تخفیف
58,000
 

مقدمات شبکه

+Network

ندارد  24ساعت  98/07/20 

روزهای زوج

ساعت 17:30 تا 20:30 

290,000 

مهندس

جامه

%80 تخفیف
58,000
 

مقدمات امنیت شبکه

+Security

ندارد 30ساعت 98/03/30

پنج شنبه ها

ساعت 9 تا 14

790,000 مهندس

ولی زاده

%80 تخفیف
158,000

مقدمات امنیت شبکه

+Security

ندارد 30ساعت 98/03/31

جمعه ها

ساعت 14:30 تا 19:30

790,000

مهندس

جامه

%80 تخفیف
158,000

مقدمات امنیت شبکه

+Security

ندارد 30ساعت 98/04/22

روزهای زوج

ساعت 17:30 تا 20:30

790,000

مهندس

ولی زاده

%80 تخفیف
158,000

مقدمات امنیت شبکه

+Security

ندارد 30ساعت 98/06/13

روزهای زوج

ساعت 17:30 تا 20:30

790,000

مهندس

جامه

%80 تخفیف
158,000

مقدمات لینوکس

Linux Essentials

 ندارد 20ساعت 98/03/23 

پنج شنبه ها

ساعت 9 تا 14 

490,000   مهندس

جامه

%80 تخفیف
98,000
 

مقدمات لینوکس

Linux Essentials

 ندارد   20ساعت 98/04/20 

پنج شنبه ها

ساعت 9 تا 14 

490,000  

مهندس

جامه

%80 تخفیف
98,000
  

 

دوره های مهندسی شبکه مایکروسافت Microsoft

عنوان دوره آموزشی پیشنیاز مدت تاریخ شروع

روزها و ساعات

برگزاری

شهریه
(تومان)
مدرس

تخفیف و

توضیحات

Microsoft Exchange 2019

MCSA Or MCITP 40ساعت 98/03/03

جمعه ها

ساعت 9 تا 14

1,190,000 مهندس

محمدی پور

%10 تخفیف
1,071,000

قابل تقسیط

MCSE 2016

Cloud platform & infrastructure

+Network 240ساعت 98/03/23

پنج شنبه ها

ساعت 14 تا 20

3,390,000

مهندس

عقربی مهرپویا

%20 تخفیف
2,712,000

قابل تقسیط

SQL Server 2017

Advanced

SQL Server 2017

Design and Admin 
 40ساعت  98/04/06

پنج شنبه هاوجمعه ها

ساعت 14:30تا19:30

1,590,000  مهندس

برومند

کلاس عملی

و پروژه محور

پک کامل راهبری و کاربری

Microsoft Dynamic CRM 365

آشنایی با ویندوز 50ساعت 98/04/13 پنج شنبه ها

ساعت 9 تا 14

890,000 مهندس

وکیلی

%30 تخفیف
623,000

قابل تقسیط

MCSE 2016

Cloud platform & infrastructure

+Network 240ساعت 98/04/20 پنج شنبه هاوجمعه ها

ساعت 9 تا 14

3,390,000

مهندس

برومند

%20 تخفیف
2,712,000

قابل تقسیط

MCSE 2016

Cloud platform & infrastructure

+Network 240ساعت 98/04/29

روزهای زوج

ساعت 17:30 تا 20:30

3,390,000 مهندس

محمدی پور

%20 تخفیف
2,712,000

قابل تقسیط

SQL Server 2017 Pack

Design and Admin

آشنایی باپایگاه داده   100ساعت  98/05/10

پنج شنبه هاوجمعه ها

ساعت 14:30تا19:30

 1,980,000

مهندس

برومند 

%10 تخفیف
1,782,000

قابل تقسیط 

MCSE 2016

Cloud platform & infrastructure

+Network 240ساعت 98/05/22

یک شنبه ها و سه شنبه ها

ساعت 17:30 تا 20:30

3,390,000

مهندس

برومند

%20 تخفیف
2,712,000

قابل تقسیط

 Skype For Business 2019 MCSA Or MCITP  40ساعت  98/06/07 

پنج شنبه ها

ساعت 14:30تا19:30 

 1,190,000  مهندس

محمدی پور 

%10 تخفیف
1,071,000

قابل تقسیط 

 

دوره های مهندسی شبکه سیسکو CISCO

عنوان دوره آموزشی
پیشنیاز مدت تاریخ شروع

روزها و ساعات

برگزاری

شهریه
(تومان)
مدرس

تخفیف و

توضیحات

دوره های سطح اول آموزشی سیسکو: Associate

CCNA Security 210-260 IINS

(Cisco Certified Network Associate S)

 +Network 45ساعت   98/03/24  جمعه ها

ساعت

14:30 تا 19:30

1,190,000 

مهندس

ولی زاده

%30 تخفیف
833,000

قابل تقسیط

CCNA v3 200-125

(Cisco Certified Network Associate R&S)

+Network   60ساعت    98/04/07 

جمعه ها

ساعت 9 تا 14 

1,190,000   مهندس

جامه

%30 تخفیف
833,000

قابل تقسیط 

CCNA v3 200-125

(Cisco Certified Network Associate R&S)

+Network  60ساعت   98/04/16 یک شنبه ها و سه شنبه ها

ساعت 17:30 تا 20:30 

1,190,000 

مهندس

ولی زاده

%30 تخفیف
833,000

قابل تقسیط 

CCNA Cloud 210-451

(Cisco Certified Network Associate C)

+Network 30ساعت 98/04/15 شنبه ها

ساعت 17:30 تا 20:30

1,190,000 مهندس

جامه

%30 تخفیف
833,000

قابل تقسیط

CCDA 200-310

(Cisco Certified Design Associate)

CCNA

40ساعت 98/04/17 دوشنبه ها و چهارشنبه ها

ساعت 17:30 تا 20:30

1,190,000 مهندس

جامه

%30 تخفیف
833,000

قابل تقسیط

CCNA v3 200-125

(Cisco Certified Network Associate R&S)

+Network 60ساعت 98/04/24

روزهای زوج

ساعت 13 تا 17

1,190,000

مهندس

ولی زاده

%30 تخفیف
833,000

قابل تقسیط

CCNA v3 200-125

(Cisco Certified Network Associate R&S)

+Network  60ساعت  98/05/17 

پنج شنبه ها

ساعت 9 تا 14 

 1,190,000

مهندس

ولی زاده

%30 تخفیف
833,000

قابل تقسیط

CCNA Security 210-260 IINS

(Cisco Certified Network Associate S)

CCNA

 
45ساعت    98/05/19 

روزهای زوج

ساعت 17:30 تا 20:30 
1,190,000   مهندس

ولی زاده

%30 تخفیف
833,000

قابل تقسیط

CCNA v3 200-125

(Cisco Certified Network Associate R&S)

+Network 60ساعت 98/05/27

یک شنبه ها و سه شنبه ها

ساعت 17:30 تا 20:30

 1,190,000 مهندس

جامه

%30 تخفیف

833,000

قابل تقسیط 

 

CCNA v3 200-125

(Cisco Certified Network Associate R&S)

+Network    60ساعت  98/06/07  

پنج شنبه ها

ساعت 14:30 تا 19:30 

  1,190,000

مهندس

ولی زاده 

%30 تخفیف
833,000

قابل تقسیط 

 دوره های سطح دوم آموزشی سیسکو: Professional

CCNP Route 300-101

(Cisco Certified Network Professional R)

CCNA

50ساعت 98/03/24

جمعه ها

ساعت 9 تا 14

1,190,000 مهندس

ولی زاده

%20 تخفیف
952,000

قابل تقسیط

CCNP Switch 300-115

(Cisco Certified Network Professional S)

 

CCNA

50ساعت  98/03/23  پنج شنبه ها

ساعت 14:30 تا 19:30

1,190,000  مهندس

ولی زاده 

 %20 تخفیف

952,000

قابل تقسیط

CCNP Switch 300-115

(Cisco Certified Network Professional S)

CCNA

50ساعت 98/06/01 جمعه ها

ساعت 9 تا 14

1,190,000

مهندس

ولی زاده

%20 تخفیف
952,000

قابل تقسیط

CCNP Switch 300-115

(Cisco Certified Network Professional R)

CCNA

50ساعت 98/06/29 جمعه ها

ساعت 14:30 تا 19:30

1,190,000

مهندس

جامه

%20 تخفیف
952,000

قابل تقسیط

 دوره های سطح سوم آموزشی سیسکو: Expert

CCIE Routing & Switching

CCNP

100ساعت 98/08/24

جمعه ها

ساعت 9 تا 14

2,950,000

مهندس

ولی زاده

%20 تخفیف
2,360,000

قابل تقسیط

 

 

سایر دوره های آموزشی

عنوان دوره آموزشی پیشنیاز مدت تاریخ شروع

روزها و ساعات

برگزاری

شهریه
(تومان)
مدرس

تخفیف و

توضیحات

کمپ 3 روزه

Kerio Firewall

آشنایی با سیسکو

و مایکروسافت

27ساعت 98/03/15

چهارشنبه تا جمعه

ساعت 9 تا 18

890,000 مهندس

محمدی پور

با پذیرایی

و ناهار

Kerio Firewall

آشنایی با سیسکو

و مایکروسافت

30ساعت 98/03/24

جمعه ها

ساعت

14:30 تا 19:30

890,000 مهندس

محمدی پور

%10 تخفیف

801,000

قابل تقسیط

میکروتیک

MTCRE

MTCNA 20ساعت 98/03/30 پنج شنبه ها

ساعت

14:30 تا 19:30

390,000 مهندس

طارمیان

%20 تخفیف
312,000

قابل تقسیط

مجازی سازی سرورها

VMware VCA -DCV 6.5 - ICM

MCSA و CCNA 40ساعت 98/03/30 پنج شنبه ها

ساعت 9 تا 14

1,190,000

مهندس

محمدی پور

%20 تخفیف

952,000

قابل تقسیط

HP San Essential

+Network 20ساعت 98/04/27

پنج شنبه ها

ساعت

14:30 تا 19:30

690,000 

مهندس

محمدی پور 

%10 تخفیف
621,000

قابل تقسیط

میکروتیک

MTCNA

+Network 35ساعت 98/04/27

پنج شنبه ها

ساعت

14:30 تا 19:30

490,000 مهندس

طارمیان

%20 تخفیف
392,000

قابل تقسیط

مجازی سازی دسکتاپ

VDI VMware Horizon View

VMware

(VCA -DCV)

 
30ساعت 98/04/28

جمعه ها

ساعت 9 تا 14

 
990,000

مهندس

محمدی پور

%10 تخفیف
891,000

قابل تقسیط

Linux LPIC1

(Linux Professional Institute)

+Network 60ساعت 98/05/17

پنج شنبه ها

ساعت 9 تا 14

1,190,000

مهندس

جامه

%20 تخفیف
952,000

قابل تقسیط

نفوذگران قانونی CEH V10

(Certified Ethical Hacker)

MCSA و CCNA 40ساعت 98/05/25

جمعه ها

ساعت

14:30 تا 19:30

1,190,000

مهندس

ولی زاده

%20 تخفیف
952,000

قابل تقسیط

نفوذگران قانونی CEH V10

(Certified Ethical Hacker)

MCSA و CCNA  40ساعت  98/07/05 

جمعه ها

ساعت

14:30 تا 19:30

 
1,190,000 

مهندس

جامه

 
 

%20 تخفیف
952,000

قابل تقسیط

 

Linux LPIC2

(Linux Professional Institute)

Linux LPIC1

 
50ساعت    98/08/16 

پنج شنبه ها

ساعت 9 تا 14

 
1,190,000  

مهندس

جامه

 

%20 تخفیف
952,000

قابل تقسیط

 

 

 

دوره های برنامه نویسی و علم داده

عنوان دوره آموزشی پیشنیاز مدت تاریخ شروع

روزها و ساعات

برگزاری

شهریه
(تومان)
مدرس

تخفیف و

توضیحات

برنامه نویسی HTML,CSS,Java Script

آشنایی با برنامه نویسی 40ساعت 98/03/30

پنجشنبه ها

ساعت 9 تا 14

890,000  مهندس مهدی مبشری 

%20 تخفیف
712,000

قابل تقسیط 

Python Machine Learning

آشنایی با برنامه نویسی 48ساعت 98/04/07

جمعه ها

ساعت 9 تا 13

1,290,000

دکتر

فرجیان

%20 تخفیف
903,000

قابل تقسیط

علم داده با پایتون

Data Science With Python

آشنایی با برنامه نویسی 30ساعت 98/04/14

جمعه ها

ساعت 14 تا 18

990,000

مهندس

بغدادی

%20 تخفیف
792,000

قابل تقسیط

برنامه نویسی PHP,Jquery,Mysql برنامه نویسی HTML,CSS,Java Script 40ساعت 98/05/17

پنجشنبه ها

ساعت 9 تا 14

 890,000  مهندس مهدی مبشری  

%20 تخفیف
712,000

قابل تقسیط  

Deep Learning with Tensorflow Python Machine Learning 44ساعت 98/07/05

جمعه ها

ساعت 9 تا 13

1,590,000

دکتر

فرجیان

%20 تخفیف
1,113,000

قابل تقسیط

 

 

عضویت در خبرنامه

با عضویت در خبرنامه از دوره های جدید، تخفیفات و پیشنهادات ویژه ما با خبر خواهید شد

آموزشگاه رایان کالج

آموزشگاه رایان کالج با هدف بالا بردن کیفیت آموزشی حوزه ی فناوری اطلاعات در کشور تاسیس شد. در این محیط آموزشی از جدیدترین و به روزترین متدهای تدریس بهره گرفته شده و تمامی تجهیزات مورد استفاده، با کیفیت و به روز می باشند. اساتید این مجموعه که مهمترین اعضای آن می باشند، همگی دارای مدارک تخصصی، سابقه ی آموزشی مناسب و تجربه ی اجرایی بسیار بالایی می باشند. در نهایت امیدواریم که در رسیدن به یکی از اهداف اصلی خود، که همانا بالابردن علم، تجربه و موفقیت دانشجویان خود می باشد، موفق عمل کنیم. 


 

تماس با ما

تهران،خیابان مطهری، خیابان سنایی، نبش کوچه 21، پلاک 2، مجتمع آموزشی رایان کالج

لوکیشن در گوگل مپ:

https://goo.gl/maps/N77QUB2ZURt

 

91070722 (30خط)
88814480 و 88322796
تلگرام: 09901239800
 
مدیریت: 09399140691