درصورت نیاز به ذخیره سازی تقویم آموزشی و یا در صورت عدم نمایش مناسب آن، میتوانید نسخه ی PDF تقویم آموزشی را از لینک زیر دریافت کنید:


جهت مشاوره رایگان، رزرو و یا ثبت نام، با کارشناسان و مشاورین آموزشی آموزشگاه تماس حاصل فرمایید.

88322796 - 88316721 - 88814480 - 91070722


برای مشاهده سرفصل های هر دوره، روی نام آن کلیک کنید. 


دوره های مقدماتی و پیش نیاز

عنوان دوره آموزشی پیشنیاز مدت تاریخ شروع

روزها و ساعات

برگزاری

شهریه
(تومان)
مدرس

تخفیف و

توضیحات

کلاسهای مقدمات شبکه +Network

مقدمات شبکه

+Network

ندارد  24ساعت  98/04/30 

یک شنبه ها و سه شنبه ها

ساعت 17:30 تا 20:30 

390,000 

مهندس

جامه 

%80 تخفیف
78,000
 

مقدمات شبکه

+Network

ندارد  24ساعت   98/05/18

جمعه ها

ساعت 14:30 تا 19:30 

 390,000

مهندس

جامه

%80 تخفیف
78,000
 

مقدمات شبکه

+Network

ندارد  24ساعت  98/07/20 

روزهای زوج

ساعت 17:30 تا 20:30 

390,000 

مهندس

جامه

%80 تخفیف
78,000
 
کلاسهای مقدمات امنیت شبکه +Security

مقدمات امنیت شبکه

+Security

ندارد 30ساعت 98/04/22

روزهای زوج

ساعت 17:30 تا 20:30

790,000

مهندس

ولی زاده

%80 تخفیف
158,000

مقدمات امنیت شبکه

+Security

ندارد 30ساعت 98/06/13

روزهای زوج

ساعت 17:30 تا 20:30

790,000

مهندس

جامه

%80 تخفیف
158,000
کلاسهای مقدمات لینوکس Linux Essentials

مقدمات لینوکس

Linux Essentials

 ندارد 20ساعت 98/04/20 

پنج شنبه ها

ساعت 9 تا 14 

490,000   مهندس

جامه

%80 تخفیف
98,000
 

 

دوره های مهندسی شبکه مایکروسافت Microsoft

عنوان دوره آموزشی پیشنیاز مدت تاریخ شروع

روزها و ساعات

برگزاری

شهریه
(تومان)
مدرس

تخفیف و

توضیحات

پک کامل راهبری و کاربری

Microsoft Dynamic CRM 365

آشنایی با ویندوز 50ساعت 98/05/03 پنج شنبه ها

ساعت 9 تا 14

1,490,000 مهندس

وکیلی

%30 تخفیف
1,043,000

قابل تقسیط

MCSE 2016

Cloud platform & infrastructure

+Network 240ساعت 98/04/29

روزهای زوج

ساعت 17:30 تا 20:30

4,490,000 مهندس

محمدی پور

%20 تخفیف
3,592,000

قابل تقسیط

SQL Server 2017

Advanced

SQL Server 2017

Design and Admin 

40ساعت  98/05/10

پنج شنبه هاوجمعه ها

ساعت 14:30تا19:30

1,590,000 

مهندس

برومند 

کلاس عملی

و پروژه محور

MCSE 2016

Cloud platform & infrastructure

+Network 240ساعت 98/05/22

یک شنبه ها و سه شنبه ها

ساعت 17:30 تا 20:30

4,490,000

مهندس

برومند

%20 تخفیف
3,592,000

قابل تقسیط

MCSE 2016

Cloud platform & infrastructure

 +Network 240ساعت  98/05/31  پنج شنبه هاوجمعه ها

ساعت 9 تا 14 

 4,490,000 مهندس

محمدی پور

%20 تخفیف
3,592,000

قابل تقسیط

 Skype For Business 2019 MCSA Or MCITP  40ساعت  98/06/07 

پنج شنبه ها

ساعت 14:30تا19:30 

 1,490,000  مهندس

محمدی پور 

%10 تخفیف
1,341,000

قابل تقسیط 

SQL Server 2017 Pack

Design and Admin

آشنایی باپایگاه داده    100ساعت    98/06/14

پنج شنبه هاوجمعه ها

ساعت 14:30تا19:30 

 2,490,000 

مهندس

برومند  

%10 تخفیف
1,992,000

قابل تقسیط 

 

MCSE 2016

Cloud platform & infrastructure

 +Network   240ساعت   98/06/21 

پنج شنبه هاوجمعه ها

ساعت 9 تا 14

4,490,000 

مهندس

برومند  

%20 تخفیف
3,592,000

قابل تقسیط

Exchange Server 2019

MCSA Or MCITP  40ساعت    98/08/02

پنج شنبه ها

ساعت 14:30تا19:30 

 1,490,000   مهندس

محمدی پور  

%10 تخفیف
1,341,000

قابل تقسیط  

 

دوره های مهندسی شبکه سیسکو CISCO

عنوان دوره آموزشی
پیشنیاز مدت تاریخ شروع

روزها و ساعات

برگزاری

شهریه
(تومان)
مدرس

تخفیف و

توضیحات

دوره های سطح اول آموزشی سیسکو: Associate

CCNA Cloud 210-451

(Cisco Certified Network Associate C)

+Network 30ساعت 98/04/22 شنبه ها

ساعت 17:30 تا 20:30

1,490,000  مهندس

جامه

%30 تخفیف
1,043,000

قابل تقسیط

CCNA v3 200-125

(Cisco Certified Network Associate R&S)

+Network 60ساعت 98/04/24

روزهای زوج

ساعت 13 تا 17

1,490,000 

مهندس

ولی زاده

%30 تخفیف
1,043,000

قابل تقسیط

CCNA v3 200-125

(Cisco Certified Network Associate R&S)

+Network   60ساعت     98/05/01  یک شنبه ها و سه شنبه ها

ساعت 17:30 تا 20:30  

 1,490,000 

مهندس

ولی زاده

%30 تخفیف
1,043,000

قابل تقسیط  

CCNA v3 200-125

(Cisco Certified Network Associate R&S)

+Network   60ساعت  98/05/10 

جمعه ها

ساعت 9 تا 14 

 1,490,000   مهندس

جامه

%30 تخفیف
1,043,000

قابل تقسیط 

CCNA v3 200-125

(Cisco Certified Network Associate R&S)

+Network  60ساعت  98/05/17 

پنج شنبه ها

ساعت 9 تا 14 

1,490,000 

مهندس

ولی زاده

%30 تخفیف
1,043,000

قابل تقسیط

CCNA Security 210-260 IINS

(Cisco Certified Network Associate S)

CCNA

45ساعت   98/05/19

روزهای زوج

ساعت 17:30 تا 20:30
1,490,000 مهندس

ولی زاده

%30 تخفیف
1,043,000

قابل تقسیط

CCNA v3 200-125

(Cisco Certified Network Associate R&S)

+Network 60ساعت 98/05/27

یک شنبه ها و سه شنبه ها

ساعت 17:30 تا 20:30

1,490,000  مهندس

جامه

%30 تخفیف

1,043,000

قابل تقسیط 

 

CCNA v3 200-125

(Cisco Certified Network Associate R&S)

+Network    60ساعت  98/06/28  

پنج شنبه ها

ساعت 14:30 تا 19:30 

  1,490,000 

مهندس

ولی زاده 

%30 تخفیف
1,043,000

قابل تقسیط 

 دوره های سطح دوم آموزشی سیسکو: Professional

CCNP Switch 300-115

(Cisco Certified Network Professional S)

CCNA

50ساعت  98/04/20  پنج شنبه ها

ساعت 14:30 تا 19:30

1,490,000  مهندس

ولی زاده 

 %20 تخفیف

1,192,000

قابل تقسیط

CCNP Switch 300-115

(Cisco Certified Network Professional S)

CCNA

50ساعت 98/06/01 جمعه ها

ساعت 9 تا 14

1,490,000 

مهندس

ولی زاده

%20 تخفیف
1,192,000

قابل تقسیط

CCNP Switch 300-115

(Cisco Certified Network Professional S)

CCNA

 
 50ساعت 98/07/07

یک شنبه ها و سه شنبه ها

ساعت 17:30 تا 20:30 

 1,490,000 

مهندس

ولی زاده

%20 تخفیف
1,192,000

قابل تقسیط 

CCNP Switch 300-115

(Cisco Certified Network Professional S)

CCNA

50ساعت 98/08/03 جمعه ها

ساعت 14:30 تا 19:30

1,490,000 

مهندس

جامه

%20 تخفیف
1,192,000

قابل تقسیط

 دوره های سطح سوم آموزشی سیسکو: Expert

CCIE Routing & Switching

CCNP

100ساعت 98/08/24

جمعه ها

ساعت 9 تا 14

3,390,000

مهندس

ولی زاده

%20 تخفیف
2,712,000

قابل تقسیط

 

 

سایر دوره های آموزشی

عنوان دوره آموزشی پیشنیاز مدت تاریخ شروع

روزها و ساعات

برگزاری

شهریه
(تومان)
مدرس

تخفیف و

توضیحات

میکروتیک

MTCNA

+Network

35ساعت 98/04/27

پنج شنبه ها

ساعت  

14:30 تا 19:30

590,000   مهندس

طارمیان

%20 تخفیف
472,000

قابل تقسیط 

Kerio Firewall

آشنایی با سیسکو

و مایکروسافت

30ساعت 98/05/04

جمعه ها

ساعت

14:30 تا 19:30

890,000 مهندس

محمدی پور

%10 تخفیف

801,000

قابل تقسیط

HP San Essential

+Network 20ساعت 98/05/03

پنج شنبه ها

ساعت

14:30 تا 19:30

890,000 

مهندس

محمدی پور 

%10 تخفیف
801,000

قابل تقسیط

مجازی سازی دسکتاپ

VDI VMware Horizon View

VMware

(VCA -DCV)

 
30ساعت 98/05/25

جمعه ها

ساعت 9 تا 14

1,490,000

مهندس

محمدی پور

%10 تخفیف
1,192,000

قابل تقسیط

Linux LPIC1

(Linux Professional Institute)

+Network 60ساعت 98/05/17

پنج شنبه ها

ساعت 9 تا 14

1,490,000

مهندس

جامه

%20 تخفیف
1,192,000

قابل تقسیط

نفوذگران قانونی CEH V10

(Certified Ethical Hacker)

MCSA و CCNA 40ساعت 98/06/29

جمعه ها

ساعت

14:30 تا 19:30

1,490,000

مهندس

ولی زاده

%20 تخفیف
1,192,000

قابل تقسیط

نفوذگران قانونی CEH V10

(Certified Ethical Hacker)

MCSA و CCNA  40ساعت  98/06/29 

جمعه ها

ساعت

14:30 تا 19:30

1,490,000

مهندس

جامه

%20 تخفیف
1,192,000

قابل تقسیط

نفوذگران قانونی CEH V10

(Certified Ethical Hacker)

MCSA و CCNA  40ساعت  98/07/01   

روزهای زوج

ساعت 17:30 تا 20:30 
1,490,000  

مهندس

ولی زاده 

%20 تخفیف
1,192,000

قابل تقسیط 

مجازی سازی سرورها

VMware VCA -DCV 6.5 - ICM

 MCSA و CCNA  40ساعت 98/07/12  

جمعه ها

ساعت

14:30 تا 19:30 

1,490,000  مهندس

محمدی پور

%20 تخفیف

1,352,000

قابل تقسیط 

Linux LPIC2

(Linux Professional Institute)

Linux LPIC1

50ساعت    98/08/16 

پنج شنبه ها

ساعت 9 تا 14

1,490,000

مهندس

جامه

%20 تخفیف
1,192,000

قابل تقسیط

 

 

دوره های برنامه نویسی و علم داده

عنوان دوره آموزشی پیشنیاز مدت تاریخ شروع

روزها و ساعات

برگزاری

شهریه
(تومان)
مدرس

تخفیف و

توضیحات

علم داده با پایتون

Data Science With Python

آشنایی با برنامه نویسی 30ساعت 98/05/04

جمعه ها

ساعت 14 تا 18

990,000

مهندس

بغدادی

%20 تخفیف
792,000

قابل تقسیط

برنامه نویسی PHP,Jquery,Mysql برنامه نویسی HTML,CSS,Java Script 40ساعت 98/05/17

پنجشنبه ها

ساعت 9 تا 14

 890,000 

مهندس

مهدی مبشری

%20 تخفیف
712,000

قابل تقسیط

Deep Learning with Tensorflow Python Machine Learning 44ساعت 98/07/05

جمعه ها

ساعت 9 تا 13

1,590,000

دکتر

فرجیان

%20 تخفیف
1,113,000

قابل تقسیط

 

 

سمینارها و کمپ ها

عنوان دوره آموزشی پیشنیاز مدت تاریخ شروع

روزها و ساعات

برگزاری

شهریه
(تومان)
مدرس

تخفیف و

توضیحات

 سمینار

 استاکس نت

+Network

4ساعت  98/04/21 

جمعه

ساعت 9:30 تا 13:30 

29,000 

مهندس

جامه 

 کارگاه و سمینار عملی

 سمینار

 علم داده و هوش تجاری

ندارد  3ساعت   98/04/21

جمعه

ساعت 14 تا 17 

 19,000

مهندس

بغدادی

کارگاه و سمینار عملی

 بک آپ گیری

Veeam Backup And Replication

VMware VCP 10ساعت  98/06/15 

جمعه

ساعت 9 تا 19 

390,000 

مهندس

محمدی پور

%10 تخفیف
351,000
 

عضویت در خبرنامه

با عضویت در خبرنامه از دوره های جدید، تخفیفات و پیشنهادات ویژه ما با خبر خواهید شد

آموزشگاه رایان کالج

آموزشگاه رایان کالج با هدف بالا بردن کیفیت آموزشی حوزه ی فناوری اطلاعات در کشور تاسیس شد. در این محیط آموزشی از جدیدترین و به روزترین متدهای تدریس بهره گرفته شده و تمامی تجهیزات مورد استفاده، با کیفیت و به روز می باشند. اساتید این مجموعه که مهمترین اعضای آن می باشند، همگی دارای مدارک تخصصی، سابقه ی آموزشی مناسب و تجربه ی اجرایی بسیار بالایی می باشند. در نهایت امیدواریم که در رسیدن به یکی از اهداف اصلی خود، که همانا بالابردن علم، تجربه و موفقیت دانشجویان خود می باشد، موفق عمل کنیم. 


 

تماس با ما

تهران،خیابان مطهری، خیابان سنایی، نبش کوچه 21، پلاک 2، مجتمع آموزشی رایان کالج

لوکیشن در گوگل مپ:

https://goo.gl/maps/N77QUB2ZURt

 

91070722 (30خط)
88814480 و 88322796
تلگرام: 09901239800
 
مدیریت: 09399140691