تحلیل دوره جدید آموزشی CCNA Cloud - منبع: سایت شرکت سیسکو

امروزه بسیاری از شرکتها از سیستم cloud برای کمک به چالاکتر و انعطاف پذیرتر بودن و نیز ارائه نتایج بهتر در کسب و کاری که در پیش رو دارند استفاده میکنند.

تخمین زده میشود که تا سال 2018 حدود %78 از حجم کارها در شرکتهای بزرگ توسط سیستم پردازش ابری یا کلود انجام خواهد شد.

دوره CCNA CLOUD  یک برنامه آموزشی ست که کمک میکند تا مهندسین CLOUD و مدیران CLOUD و نیز مهندسین شبکه، سیستمهایشان را توسعه و پیشرفت دهند و بر روی مجموعه ای از مهارتها که آنها را قادر میسازد نیازهای فناوری اطلاعات خود را برآورده کنند، متمرکز شوند.

با داشتن گواهینامه CCNA CLOUD شما مهارتهای لازم را برای ورود به سطح پشتیبان شبکه از طریق راه حلهای اراه شده در دوره CCNA CLOUD بدست می آورید.

 

آزمونها و آموزشهای توصیه شده:

آزمونهای مورد نیاز برای گذراندن این دوره عبارتند از:

1- 210 - 451 CLDFND) Udrestanding Cisco Cloud Fundation)

2- 210 - 455 CLDADM) Introducing Cisco Cloud Administration)

 

1- آزمون CLDFND

این آزمون برای دانشجویانی با مهارتها و توانایهای لازم جهت انجام کارهای بنیادی مربوط به محاسبات رایانش ابری طراحی شده است. در این دوره ویژگیهای کلود و مدلهای استقرار آن بررسی شده و اجزای اصلی کلود همچون محاسبه، ذخیره سازی و شبکه اطلاعات مورد تحقیق قرار میگیرد.

برای ورود به مبحث CLDFND  پیشنیازهای زیر لازم است:

 • دانستن اصول NETWORK
 • دانستن اصول کامپیوتر
 • دانستن اصول ذخیره سازی

 

محتوای دوره :

اصول مبحث CISCO CLOUD  برای فراهم آوردن نیازها، دانش، مهارتها و توانایی های لازم برای انجام کارهای کاربردی مربوط به رایانش ابری طراحی شده است.

CISCO CLOUD  ویژگیها و مدلهای استقرار یک شبکه ی ابر را آموزش میدهد.

 

پس از اتمام این دوره دانشجویان قادر خواهند بود: 

 • ویژگیهای ابر مشترک را توضیح دهند.
 • مدل سرویس ابر را پیاده سازی کنند.
 • مدلهای استقرار سرویس ابر را مقایسه و تشریح کنند.
 • عوامل استقرار سیستم ابر و فاکتورهای تصمیم گیری را شناسایی کنند.
 • ویژگیهای کلیدی سیستم ابر را مشخص و شناسایی کنند.
 • مجازی سازی سرور را پیاده سازی کنند.

 

 سرفصل های این دوره آموزشی:

1.0 Cloud Characteristics and Models

1.1 Describe common cloud characteristics

 • 1.1.a On-demand self service
 • 1.1.b Elasticity
 • 1.1.c Resource pooling
 • 1.1.d Metered service
 • 1.1.e Ubiquitous network access (smartphone, tablet, mobility)
 • 1.1.f Multi-tenancy

1.2 Describe Cloud Service Models

 • 1.2.a Infrastructure as a Service (IaaS)
 • 1.2.b Software as a Service (SaaS)
 • 1.2.c Platform as a Service (PaaS)

 

2.0 Cloud Deployment

2.1 Describe cloud deployment models

 • 2.1.a Public
 • 2.1.b Private
 • 2.1.c Community
 • 2.1.d Hybrid

2.2 Describe the Components of the Cisco Intercloud Solution

 • 2.2.a Describe the benefits of Cisco Intercloud
 • 2.2.b Describe Cisco Intercloud Fabric Services

 

3.0 Basic Knowledge of Cloud Compute

3.1 Identify key features of Cisco UCS

 • 3.1.a Cisco UCS Manager
 • 3.1.b Cisco UCS Central
 • 3.1.c B-Series
 • 3.1.d C-Series
 • 3.1.e Server identity (profiles, templates, pools)

3.2 Describe Server Virtualization

 • 3.2.a Basic knowledge of different OS and hypervisors

 

4.0 Basic Knowledge of Cloud Networking

4.1 Describe network architectures for the data center

 • 4.1.a Cisco Unified Fabric
  • 4.1.a.1 Describe the Cisco Nexus product family
  • 4.1.a.2 Describe device virtualization
 • 4.1.b SDN
  • 4.1.b.1 Separation of control and data
  • 4.1.b.2 Programmability
  • 4.1.b.3 Basic understanding Open Daylight
 • 4.1.c ACI
 • 4.1.c.1 Describe how ACI solves the problem not addressed by SDN
  • 4.1.c.2 Describe benefits of leaf/spine architecture
  • 4.1.c.3 Describe the role of APIC Controller

4.2 Describe Infrastructure Virtualization

 • 4.2.a Difference between vSwitch and DVS
 • 4.2.b Cisco Nexus 1000V components
  • 4.2.b.1 VSM
  • 4.2.b.2 VEM
  • 4.2.b.3 VSM appliance
 • 4.2.c Difference between VLAN and VXLAN
 • 4.2.d Virtual networking services
 • 4.2.e Define Virtual Application Containers
  • 4.2.e.1 Three-tier application container
  • 4.2.e.2 Custom container

 

5.0 Basic Knowledge of Cloud Storage

5.1 Describe storage provisioning concepts

 • 5.1.a Thick
 • 5.1.b Thin
 • 5.1.c RAID
 • 5.1.d Disk pools

5.2 Describe the difference between all the storage access technologies

 • 5.2.a Difference between SAN and NAS; block and file
 • 5.2.b Block technologies
 • 5.2.c File technologies

5.3 Describe basic SAN storage concepts

 • 5.3.a Initiator, target, zoning
 • 5.3.b VSAN
 • 5.3.c LUN

5.4 Describe basic NAS storage concepts

 • 5.4.a Shares / mount points
 • 5.4.b Permissions

5.5 Describe the various Cisco storage network devices

 • 5.5.a Cisco MDS family
 • 5.5.b Cisco Nexus family
 • 5.5.c UCS Invicta (Whiptail)

5.6 Describe various integrated infrastructures

 • 5.6.a FlexPod (NetApp)
 • 5.6.b VBlock (VCE)
 • 5.6.c VSPEX (EMC)
 • 5.6.d OpenBlock (Red Hat)

 

 

2- آزمون CLDADM

 این آزمون دانش یک داوطلب درباره ی اصول اولیه مدیریت CISCO CLOUD از جمله مدیریت، نظارت، گزارشهای استرداد و اصلاح مدلها را مورد آزمایش قرار میدهد.

 

سرفصل های این دوره آموزشی:

1.0 Cloud Infrastructure Administration and Reporting

1.1 Configure users/groups and role-based access control in the portal, including basic troubleshooting

 • 1.1.a Describe default roles
 • 1.1.b Configure new user with single role
 • 1.1.c Describe multirole user profiles
 • 1.1.d Configure a user profile

1.2 Perform virtual machine operations

 • 1.2.a Configure live migrations of VMs from host to host
 • 1.2.b Edit VM
 • 1.2.c Configure VM snapshots
 • 1.2.d Describe reverting a VM to a snapshot

1.3 Deploy virtual app containers

 • 1.3.a Provide basic support and troubleshoot app container with firewall, networking, and load balancer

 

2.0 Chargeback and Billing Reports

2.1 Describe the chargeback model

 • 2.1.a Describe chargeback features
 • 2.1.b Describe budget policy
 • 2.1.c Describe cost models
 • 2.1.d Describe adding a cost model to a tenant

2.2 Generate various reports for virtual and physical accounts

 • 2.2.a Execute billing reports
 • 2.2.b Execute a system utilization reporting
 • 2.2.c Execute a snapshot report

 

3.0 Cloud Provisioning

3.1 Describe predefined Cisco UCS Director-based services within the Cisco Prime Service Catalog

 • 3.1.a Describe the configuration of service names and icons
 • 3.1.b Describe order permissions
  • 3.1.b (i) RBAC
  • 3.1.c Describe template formats
  • 3.1.c (i) Storage
  • 3.1.c (ii) Compute
  • 3.1.c (iii) Network
  • 3.1.c (iv) Virtualization

3.2 Describe provisioning verification

 • 3.2.a Describe how to place an order for a service from the Cisco Primer Service Catalog as an end-user
 • 3.2.b Verify that provisioning is done correctly
 • 3.2.c Access VMs and applications that have been provisioned

3.3 Deploy preconfigured templates and make minor changes to the service catalog offerings that do not affect workflows or services

 • 3.3.a Describe the deployment of templates: storage, compute, network, and virtualization
 • 3.3.b Describe differences between the templates
 • 3.3.c Describe the need to convert between templates

 

4.0 Cloud Systems Management and Monitoring

4.1 Identify the components of Cisco Prime Service Catalog

 • 4.1.a End-user store front
 • 4.1.b Stack designer
 • 4.1.c Heat orchestration

4.2 Describe the components of Cisco UCS Director

 • 4.2.a Describe infrastructure management and monitoring
 • 4.2.b Describe orchestration
 • 4.2.c Describe the portal
 • 4.2.d Describe the Bare Metal Agent

4.3 Describe Cisco UCS Performance Manager

 • 4.3.a Describe capacity planning
 • 4.3.b Describe bandwidth monitoring
 • 4.3.c Describe how host groups facilitate dynamic monitoring

4.4 Describe the components of Cisco IAC

 • 4.4.a Describe Cisco Process Orchestrator
 • 4.4.b Describe Cisco Prime Service Catalog
 • 4.4.c Describe Cisco Server Provisioner

4.5 Perform cloud monitoring using Cisco Prime Service Catalog, Cisco UCS Director, Cisco Prime infrastructure

 • 4.5.a Describe fault monitoring
 • 4.5.b Describe performance monitoring
 • 4.5.c Describe monitoring of provisioning outcomes

4.6 Create monitoring dashboards

 • 4.6.a Configure custom dashboards
 • 4.6.b Configure threshold settings

 

5.0 Cloud Remediation

5.1 Configure serviceability options

 • 5.1.a Configure syslog
 • 5.1.b Configure NTP
 • 5.1.c Configure DNS
 • 5.1.d Configure DHCP
 • 5.1.e Configure SMTP

5.2 Interpret Logs for root cause analysis

 • 5.2.a Analyze fault logs
 • 5.2.b Analyze admin logs
 • 5.2.c Analyze application logs

5.3 Configure backups

 • 5.3.a Configure database backup
 • 5.3.b Configure database restore

 

ترجمه: محمد اسحاقی

واحد آموزش آموزشگاه رایان کالج

 

*** استفاده از این مقاله با ذکر منبع بلامانع است ***

 

عضویت در خبرنامه

با عضویت در خبرنامه از دوره های جدید، تخفیفات و پیشنهادات ویژه ما با خبر خواهید شد

آموزشگاه رایان کالج

آموزشگاه رایان کالج با هدف بالا بردن کیفیت آموزشی حوزه ی فناوری اطلاعات در کشور تاسیس شد. در این محیط آموزشی از جدیدترین و به روزترین متدهای تدریس بهره گرفته شده و تمامی تجهیزات مورد استفاده، با کیفیت و به روز می باشند. اساتید این مجموعه که مهمترین اعضای آن می باشند، همگی دارای مدارک تخصصی، سابقه ی آموزشی مناسب و تجربه ی اجرایی بسیار بالایی می باشند. در نهایت امیدواریم که در رسیدن به یکی از اهداف اصلی خود، که همانا بالابردن علم، تجربه و موفقیت دانشجویان خود می باشد، موفق عمل کنیم. 


 

تماس با ما

تهران،خیابان مطهری، خیابان سنایی، نبش کوچه 21، پلاک 2، مجتمع آموزشی رایان کالج

لوکیشن در گوگل مپ:

https://goo.gl/maps/N77QUB2ZURt

 

021-91070722
 
تلگرام: 09901607500