سرفصل و تحلیل دوره های جدید آموزشی CCNP Collaboration - منبع: سایت شرکت سیسکو

برای مهندسان شبکه ارتباطات یکپارچه که میخواهند مهارتهای همکاری پیشرفته و نیز طراحی، استواری، پیکره بندی و عیب یابی برنامه های کاربردی سیستم اطلاعات یکپارچه دستگاه ها و شبکه ها را توسعه دهند، دانشنامه CCNP Collaboration یک دوره کارورزی خوب محسوب میشود که بر روی این آموزش تمرکز کرده است. دانشجویان با گذراندن این دوره، مهارتها و توانائیهایشان را برای کسب و کار گسترش میدهند. مبحث Collaboration در حال تبدیل شدن به یک ضرورت حیاتی برای کسب و کارهای موفق و نوآوری در آنهاست. شما میتوانید از دانشتان برای هدایت، تبدیل و افزایش اثربخشی تجربیات همکاری مشترک در سازمانتان استفاده کنید.

 

جهت مشاهده سرفصل های کامل این دوره، در بخش بالا روی تب "سرفصل" کلیک فرمایید.

 

 

لینک دانلود چارت دوره های آموزشی سیسکو

 

آزمونها و آموزشهای توصیه شده:

آزمونهای مورد نیاز برای گذراندن این دوره عبارتند از:

1- 300-070: CIPTV1

2- 300-075: CIPTV2

3- 300-080: CTCOLLAB

4- 300-085: CAPPS

 

 توجه :

دیگر آزمونهای مربوط به CCNP Voice میتواند بجای آزمونهای مربوط به CCNP Collaboration مورد قبول واقع شود.

 

1- آزمون CIPTV1

این آزمون برای اجرای یک راه حل همکاری یکپارچه در یک محیط تک سایت میباشد. آزمون در درجه اول بر مدیریت ارتباطات یکپارچه تمرکز داشه و قادر خواهند بود این محیط را پیکره بندی کرده و Get Way  ها را پیاده سازی نمایند. آنها میتوانند برنامه شماره گیری بر روی بستر اینترنت و خارج از اینترنت و همچنین Voice Call  و Video Call  را با استفاده از طرح های شماره گیری سنتی و URLها و همچنین منابع رسانه ای از جمله صدا و ویدئو کنفرانس را پیاده سازی نمایند. آنها همچنین توانایی این را خواهند داشت که بi ما توضیح دهند فراهم کنندگان اینترنت چگونه کیفیت مورد نیاز Voice Call و Video Call را تضمین میکنند.

 

2- آزمون CIPTV2

در این آزمون داوطلبان توانایی خود را برای یک راه حل همکاری یکپارچه در یک محیط  Multi Site در معرض آزمون میگذارند.

این بخش شامل شناسایی منابع متحد و برنامه تکرار شماره گیری جهانی و راههای پاسخگویی شماره گیری جهانی و نیز چارچوب تبلیغات در خصوص خدمات سیسکو، کنترل کردن ورودی تماسها (CAC)  و نیز یافتن مسیر جانشین بصورت اتوماتیک (AAR)  و ویژگیهای  Mobility  نظیر Cisco Unified Mobility,Cisco Extention Mobility,Dvice Mobility  میباشد. آزمون همچنین در مورد نقش (Cisco Video communication Server (VCS  و Cisco Unifid Communication Manager  و نیز Cisco Express Way  و نیز تعامل آنها با Cisco Unifid Communication توضیح میدهد.

 

3- آزمون CTCOLLAB

این آزمون دانش و مهارتهای مورد نیاز برای عیب یابی یک Cisco Unifid Collabortion را مورد ارزیابی قرار میدهد. همچنین مشخص کردن موارد مخفی روشهای عیب یابی منابع و ابزارها. این آزمون همچنین مواردی نظیر:

Cisco Unifid Communication Manager و Cisco Express Way Series و نیز سرویس هایی نظیر Voice and Video Conferences را پوشش میدهد.

 

4- آزمون CAPPS

این آزمون داوطلبان را در مورد ادغام خصوصیاتی نظیر ارتباطات پیامکی فوری و نیز Cisco Unity Express و Cisco Unity Connction  و Cisco Prime Collabortion  و Cisco Tele Prsence Management  در یک Cisco Unified Collaboration Solution مورد ارزیابی قرار میدهد. این آزمون همچنین Voice Messaging  و نیز گسترش سناریوهای مختلف، سیسم پیامکهای صوتی فوری سیسکو و نیز اجرای Cisco Jabber را پوشش میدهد. آزمون همچنین خصوصیات  Cisco Prime Collaboration  و نقش مدیریت Cisco Tele Presence در Cisco Unified Collabortion Solution را پوشش میدهد.

  

160 ساعت به صورت عملی و تئوری با لابراتوار مجهز

(شامل 4 دوره - هر دوره 40 ساعت)

A- 300 - 070 CIPTV1

1.0 Dial Plan

1.1 Describe the components of a dial plan

1.2 Describe path selection (inbound, outbound, on-net and off-net)

1.3 Describe the concept of digit manipulation (regular expressions, translations and transformations)

1.4 Describe CUCM calling privileges, rules, and class of services (such as CSS and partitions)

1.5 Describe VCS calling privileges, rules, class of services (transforms, search rules, and zones)

1.6 Create and document a dial plan

1.7 Modify, analyze, and document a dial plan

1.8 Identify the different types of dial plans (E.164, H323, URI, and DNS, etc) and when to use them

1.9 Describe the interworking between the different types of dial plans

1.10 Test and verify the dial plan

1.11 Configure SIP route patterns

 

2.0 Describe the Basic Operation and Components Involved in a Call

2.1  Identify and analyze voice/video call flows

2.2  Choose the appropriate codec for a given scenario (G.711, H.264, etc.)

 

3.0 Configure an IOS Gateway

3.1 Configure digital voice ports

3.2 Configure dial-peers

3.3 Configure digit manipulation

3.4 Configure calling privileges

3.5 Verify dial-plan implementation

3.6 Identify possible functions of the CUBE

3.7 Configure the CUBE relevant to video

 

4.0 Configure Conferencing Device

4.1 Select the optimal device (single screen MCUs, IOS gateways, TelePresence server)

4.2 Configure the conferencing devices (single screen MCUs, IOS gateways, TelePresence server)

4.3 Configure Cisco TelePresence Conductor

4.4 Describe global conference settings

4.5 Configure MSE 8000 chassis, supervisor blade and media blade

 

5.0 QoS Model

5.1 Describe the DiffServ QoS mode

5.2 Describe marking based on CoS, DSCP, and IP precedence

5.3 Distinguish where to configure Layer 2 to Layer 3 QoS mapping

5.4 Describe policing and shaping

5.5 Justify the requirement for QoS when implementing video

 

6.0 Describe and Configure Cisco Unified Communications Manager to Support On-Cluster Calling

6.1 Configure a Cisco Unified Communications Manager group

6.2 Configure Cisco Unified Communications Manager profiles and device pools

6.3 Configure Cisco Unified Communications Manager templates

6.4 Describe and configure a route plan for Cisco Unified Communications Manager to support off-net calling

6.5 Describe Cisco Unified Communications Manager digit analysis

6.6 Configure route patterns (including SIP route patterns)

6.7 Configure route lists and route groups

6.8 Configure digit manipulation

 

7.0 Configure Media Resources

7.1 Describe and configure the Cisco Unified Communications Manager to support features and applications (such as conference bridges, music on hold, RSVP, transcoders, etc.)

7.2 Configure IP phone services

7.3 Describe and configure Cisco Unified Communications Manager media resources

 

 

B- 300 - 075 CIPTV2

 1.0 VCS Control

1.1 Configure registration of devices

1.2 Explore the fundamentals of subzones

1.3 Describe zone plans for VCS

1.4 Describe and configure traversal zones

1.5 Describe the benefits and configuration of transforms and create call policies

1.6 Explore VCS searches for endpoints

1.7 Integrating LDAP

1.8 Explain DNS and SRV records and document requirements for SRV records

1.9 Describe how clustering and replication works and configure a cluster

1.10 Configure interworking with VCS

1.11 Configure H.323 (including gatekeeper) and SIP

1.12 Configure trunking

 

2.0 Collaboration Edge (VCS Expressway)

2.1 Identify and configure the requirements when deploying a collaboration edge

2.2 Establish a relationship between C/Expressway E and CUCM

2.3 Document and produce requirements for firewall and NAT configuration

2.4 Describe and implement privacy and security controls for external devices and calls

2.5 Describe elements in a traversal call (H.460 and Assent)

 

3.0 Configure CUCM Video Service Parameters

3.1 Configure DSCP

3.2 Configuring clusterwide parameters system QoS

 

4.0 Describe and Implement Centralized Call Processing Redundancy

4.1 Describe device fail over

4.2 Configure call survivability

4.3 Configure Cisco Unified Survivable Remote Site Telephony operation

4.4 Verify redundancy operations

 

5.0 Describe and Configure a Multi-site Dial Plan for Cisco Unified Communications Manager

5.1 Describe the issues with multi-site dial plans

5.2 Describe the differences between the various gateways and trunk types supported by

Cisco Unified Communication Manager

5.3 Implement trunks to VCS

5.4 Describe globalized call routing based on URI dial plans and ILS

5.5 Implement a numbering plan for multi-site topologies

 

6.0 Implement Call Control Discovery/ILS

6.1 Configure Service Advertisement Framework Forwarder

6.2 Configure Service Advertisement Framework Client Control

6.3 Configure Service Advertisement Framework Call Control Discovery

6.4 Configure URI calling

6.5 Configure ILS network

6.6 Configure Global Dial Plan Replication

 

7.0 Implement Video Mobility Features

7.1 Configure extension mobility, and device mobility

7.2 Configure unified mobility (including video)

 

8.0 Implement Bandwidth Management and Call Admission Control on CUCM

8.1 Configure regions

8.2 Implement transcoders and MTPs

8.3 Configure locations CAC and Enhanced CAC

8.4 Correlate events based on traces, logs, debugs and output of monitoring tools

8.5 Parse and interpret traces, logs, debugs and output of monitoring tools

 

 

C- 300 - 080 CTCOLLAB 

1.0 Troubleshoot Registration Issues

1.1 Troubleshoot issues with endpoint registration

1.2 Troubleshoot issues with gateway

1.3 Troubleshoot CUCM and VCS registration

1.4 Troubleshoot database replication issues in Cisco Unified Communications Manager, VCS and Expressway

 

2.0 Troubleshoot Call Setup Issues

2.1  Troubleshoot intersite call setup issues

2.2 Troubleshoot intrasite call setup issues

2.3 Troubleshoot multipoint calls

2.4 Troubleshoot offnet call setup issues

2.5 Troubleshoot the dial plan

2.6 Troubleshoot one way audio and video

2.7 Troubleshoot and analyze call set up

 

3.0 Troubleshoot Call Control Discovery and ILS

3.1 Troubleshoot Service Advertisement Framework Forwarder issues

3.2 Troubleshoot Service Advertisement Framework Client Control issues

3.3 Troubleshoot Service Advertisement Framework Call Control Discovery issues

3.4 Troubleshoot URI dialing/ILS

3.5 Troubleshoot H.323 and SIP traces/logs/debug

 

4.0 Troubleshoot Application Issues

4.1 Troubleshoot Cisco Extension Mobility issues

4.2 Troubleshoot Cisco Unified Communications Manager Device Mobility issues

4.3 Troubleshoot Cisco Unified Mobility issues

 

5.0 Troubleshoot Media Resources

5.1 Troubleshoot conference bridges (IOS router, MCU, TelePresence server)

5.2 Troubleshoot transcoders

5.3 Troubleshoot MTP

5.4 Troubleshoot conferencing issues (meeting room/ad hoc conference rooms, maximum participants, and common conference wide settings)

 

6.0 Troubleshoot Call Quality Issues

6.1 Troubleshoot dropped calls

6.2 Troubleshoot audio quality issues

6.3 Identify general network issues related to video

6.4 Troubleshoot video signal quality issues

 

7.0 Troubleshooting Video Conferencing Architecture

7.1 Use TMS to troubleshoot systems managed by TMS

7.2 Troubleshoot an endpoint (logs, traces, and audio/video)

7.3 Troubleshoot bandwidth mis-match between endpoints and infrastructure

 

 

D- 300 - 085 CAPPS 

1.0 TMS

1.1 Describe the Operation of TMS management and functions (conference control center, reporting, etc.)

1.2 Use TMS to setup and establish calls

 

2.0 Provisioning (TMS)

2.1 Understand system components for provisioning

2.2 Configure the VCS and TMS to enable provisioning

 

3.0 Cisco Jabber

3.1 Configure Cisco Jabber on UCM/Presence

3.2 Configure UDS for Cisco Jabber

3.3 Configure VCS Control and TMS for Cisco Jabber Video for TelePresence and other Cisco Jabber clients for collaboration edge deployments

3.4 Explain how Presence works and its role with VCS or Expressway

3.5 Configure BFCP (desktop sharing)

 

4.0 Configure Cisco Unity Connection

4.1 Integrate Cisco Unity Connection and Cisco Unified Communications Manager

4.2 Configure Cisco Unity Connection system settings

4.3 Describe call management options

4.4 Configure call routing options

4.5 Configure Cisco Unity Connection partitions and search spaces

4.6 Configure account policies, subscriber classes of service, and subscriber templates

4.7 Import user accounts into Cisco Unity Connection

4.8 Configure Cisco Unity Connection video features

4.9 Troubleshoot Cisco Unity Connection

 

5.0 Configure Cisco Unity Express Using the GUI

5.1 Integrate Cisco Unity Express and Cisco Unified Communications Manager Express

5.2 Configure Cisco Unity Express system settings

5.3 Configure call routing options

5.4 Configure auto attendant

5.5 Configure account policies, subscriber classes of service, and subscriber templates

5.6 Import user accounts into Cisco Unity Express from Cisco Unified Communications  Manager Express

5.7 Troubleshoot Cisco Unity Express

 

6.0 Implement IM and Presence Solution 

6.1 Describe the function and operation of Cisco Unified IM and Presence

6.2 Describe Cisco Unified IM and Presence solution components

6.3 Describe the Cisco Unified IM and Presence solution communication flows

6.4 Configure Cisco Unified Communications Manager for integration with Cisco Unified IM  and Presence

6.5 Troubleshoot Cisco Unified IM and Presence

 

برای دانلود فایل دوره CCNP Collaboration روی لینک زیر کلیک کنید:

فایل دوره CCNP Collaboration

عضویت در خبرنامه

با عضویت در خبرنامه از دوره های جدید، تخفیفات و پیشنهادات ویژه ما با خبر خواهید شد

آموزشگاه رایان کالج

آموزشگاه رایان کالج با هدف بالا بردن کیفیت آموزشی حوزه ی فناوری اطلاعات در کشور تاسیس شد. در این محیط آموزشی از جدیدترین و به روزترین متدهای تدریس بهره گرفته شده و تمامی تجهیزات مورد استفاده، با کیفیت و به روز می باشند. اساتید این مجموعه که مهمترین اعضای آن می باشند، همگی دارای مدارک تخصصی، سابقه ی آموزشی مناسب و تجربه ی اجرایی بسیار بالایی می باشند. در نهایت امیدواریم که در رسیدن به یکی از اهداف اصلی خود، که همانا بالابردن علم، تجربه و موفقیت دانشجویان خود می باشد، موفق عمل کنیم. 


 

تماس با ما

تهران،خیابان مطهری، خیابان سنایی، نبش کوچه 21، پلاک 2، مجتمع آموزشی رایان کالج

لوکیشن در گوگل مپ:

https://goo.gl/maps/N77QUB2ZURt

 

91070722 (30خط)
88814480 و 88322796
تلگرام: 09901239800
 
مدیریت: 09399140691