چاپ

این دوره، اولین دوره از آموزش های کمپانی سیسکو در هرم آموزشی امنیت می باشد... منبع: سایت شرکت سیسکو

 

دوره ی CCNA Security، اولین دوره از آموزش های کمپانی سیسکو در هرم آموزشی امنیت می باشد. داشتن این مهارت در شاخه امنیت، نمایانگر دانش و مهارت مقدماتی فرد جهت امن سازی شبکه های مبتنی بر سیسکو بوده و با اخذ مدرک CCNA Security، متخصص شبکه قابلیت لازم جهت طراحی زیر ساخت امن، تشخیص تهدیدات و آسیب پذیریها و همچنین رفع آنها را کسب می نماید.

بخش عمده این دوره بر روی فناوریهای اصلی مرتبط با امن سازی، نصب و عیب یابی و مانیتورینگ شبکه در راستای حفظ تمامیت، محرمانگی و قابل دسترس بودن اطلاعات و تجهیزات و کارآمدی تکنولوژیهای سیسکو در این زمینه تمرکز دارد.

 

جهت مشاهده سرفصل های کامل این دوره، در بخش بالا روی تب "سرفصل" کلیک فرمایید.

 

 

لینک دانلود چارت دوره های آموزشی سیسکو

 

50 ساعت به صورت عملی و تئوری با لابراتوار مجهز

1.0 - Common Security Threats

1.1 - Describe common security threats

 

2.0 - Security and Cisco Routers

2.1 - Implement security on Cisco routers

2.2 - Describe securing the control, data and management plane

2.3 - Describe CSM

2.4 - Describe IPv4 to IPv6 transition

 

3.0 - AAA on Cisco Devices

3.2 - Describe TACACS+

3.3 - Describe RADIUS

3.4 - Describe AAA

3.5 - Verify AAA functionalit

 

4.0 - IOS ACLs

4.1 - Describe standard, extended, and named IP IOS ACLs to filter packets

4.2 - Describe considerations when building ACLs

4.3 - Implement IP ACLs to mitigate threats in a network

 

5.0 - Secure Network Management and Reporting

5.1 - Describe secure network management

5.2 - Implement secure network management

 

6.0 - Common Layer 2 Attacks

6.1 - Describe Layer 2 security using Cisco switches

6.2 - Describe VLAN Security

6.3 - Implement VLANs and trunking

6.4 - Implement Spanning Tree

 

7.0 - Cisco Firewall Technologies

7.1 - Describe operational strengths and weaknesses of the different firewall technologies

7.2 - Describe stateful firewalls

7.3 - Describe the types of NAT used in firewall technologies

7.4 - Implement Zone Based Firewall using CCP

7.5 - Implement the Cisco Adaptive Security Appliance (ASA)

7.6 - Implement NAT and PAT

 

8.0 - Cisco IPS

8.1 - Describe IPS deployment considerations

8.2 - Describe IPS technologies

8.3 - Configure Cisco IOS IPS using CCP

 

9.0 - VPN Technologies

9.1 - Describe the different methods used in cryptography

9.2 - Describe VPN technologies

9.3 - Describe the building blocks of IPSec

9.4 - Implement an IOS IPSec site-to-site VPN with pre-shared key authentication

9.5 - Verify VPN operations

9.6 - Implement SSL VPN using ASA device manager