درصورت نیاز به ذخیره سازی تقویم آموزشی و یا در صورت عدم نمایش مناسب آن، میتوانید نسخه ی PDF تقویم آموزشی را از لینک زیر دریافت کنید:


جهت مشاوره رایگان، رزرو و یا ثبت نام، با کارشناسان و مشاورین آموزشی آموزشگاه تماس حاصل فرمایید.

88322796 - 88316721 -88814480 - 91070722


برای مشاهده سرفصل های هر دوره، روی نام آن کلیک کنید. 


دوره های مقدماتی و پیش نیاز

عنوان دوره آموزشی پیشنیاز مدت تاریخ شروع

روزها و ساعات

برگزاری

شهریه
(تومان)
مدرس

تخفیف و

توضیحات

مقدمات شبکه

+Network

ندارد 24ساعت 98/01/27

یک شنبه ها و سه شنبه ها

ساعت 17:30 تا 20:30

290,000

مهندس

جامه

%80 تخفیف
58,000

مقدمات امنیت شبکه

+Security

ندارد 35ساعت
98/02/05

پنج شنبه ها

ساعت 9 تا 14

590,000

مهندس

ولی زاده

%20 تخفیف
472,000

قابل تقسیط

مقدمات شبکه

+Network

 ندارد  24ساعت 98/02/21 

روزهای زوج

ساعت 17:30 تا 20:30

290,000

مهندس

ولی زاده

 %80 تخفیف
58,000

مقدمات شبکه

+Network

 ندارد   24ساعت 98/02/31  

یک شنبه ها و سه شنبه ها

ساعت 17:30 تا 20:30

 290,000

مهندس

جامه 

%80 تخفیف
58,000
 

مقدمات امنیت شبکه

+Security

 ندارد 35ساعت   98/03/18

روزهای زوج

ساعت 17:30 تا 20:30

 590,000  مهندس

ولی زاده

%20 تخفیف
472,000

قابل تقسیط 

 

دوره های مهندسی شبکه مایکروسافت Microsoft

عنوان دوره آموزشی پیشنیاز مدت تاریخ شروع

روزها و ساعات

برگزاری

شهریه
(تومان)
مدرس

تخفیف و

توضیحات

MCSE 2016

Cloud platform & infrastructure

+Network 240ساعت 98/02/05

پنج شنبه ها

ساعت

14 تا 20

3,390,000

مهندس

عقربی مهرپویا

%20 تخفیف
2,712,000

قابل تقسیط

MCSE 2016

Cloud platform & infrastructure

+Network 240ساعت 98/02/12

پنج شنبه هاوجمعه ها

ساعت 9 تا 14

3,390,000

مهندس

برومند

%20 تخفیف
2,712,000

قابل تقسیط

SQL Server 2017 Pack

Design and Admin

آشنایی باپایگاه داده 100ساعت 98/02/27

پنج شنبه هاوجمعه ها

ساعت14:30تا19:30

1,980,000

مهندس

برومند

%10 تخفیف
1,782,000

قابل تقسیط

Microsoft Exchange 2019

MCSA Or MCITP 40ساعت 98/02/27

جمعه ها

ساعت

9 تا 14

1,190,000   مهندس

محمدی پور

%10 تخفیف
1,071,000

قابل تقسیط

پک کامل راهبری و کاربری

Microsoft Dynamic CRM 365

 آشنایی با ویندوز  50ساعت 98/04/13   پنج شنبه ها

ساعت

9 تا 14

890,000   مهندس

وکیلی

%30 تخفیف
623,000

قابل تقسیط

MCSE 2016

Cloud platform & infrastructure

+Network 240ساعت 98/04/29

روزهای زوج

ساعت 17:30 تا 20:30

3,390,000  مهندس

محمدی پور

%20 تخفیف
2,712,000

قابل تقسیط

MCSE 2016

Cloud platform & infrastructure

+Network 240ساعت 98/05/22

یک شنبه ها و سه شنبه ها

ساعت 17:30 تا 20:30

3,390,000

مهندس

برومند

%20 تخفیف
2,712,000

قابل تقسیط

 

دوره های مهندسی شبکه سیسکو CISCO

عنوان دوره آموزشی
پیشنیاز مدت تاریخ شروع

روزها و ساعات

برگزاری

شهریه
(تومان)
مدرس

تخفیف و

توضیحات

دوره های سطح اول آموزشی سیسکو: Associate

CCNA Security 210-260 IINS

(Cisco Certified Network Associate S)

+Network 45ساعت 98/02/20 جمعه ها

ساعت

14:30 تا 19:30

1,190,000

مهندس

ولی زاده

%30 تخفیف
833,000

قابل تقسیط

CCNA v3 200-125

(Cisco Certified Network Associate R&S)

+Network 60ساعت 98/02/26 

پنج شنبه ها

ساعت

9 تا 14

 1,190,000  مهندس

جامه

%30 تخفیف
833,000

قابل تقسیط 

CCNA v3 200-125

(Cisco Certified Network Associate R&S)

+Network  60ساعت   98/03/26 یک شنبه ها و سه شنبه ها

ساعت 17:30 تا 20:30 

1,190,000 

مهندس

ولی زاده

%30 تخفیف
833,000

قابل تقسیط 

CCNA v3 200-125

(Cisco Certified Network Associate R&S)

+Network 60ساعت 98/03/30

پنج شنبه ها

ساعت

9 تا 14

1,190,000 مهندس

ولی زاده

%30 تخفیف
833,000

قابل تقسیط

CCNA Security 210-260 IINS

(Cisco Certified Network Associate S)

CCNA

45ساعت 98/04/06

پنج شنبه ها

ساعت

14:30 تا 19:30

1,190,000

مهندس

ولی زاده

%30 تخفیف
833,000

قابل تقسیط

CCNA Cloud 210-451

(Cisco Certified Network Associate C)

+Network 30ساعت 98/04/15 شنبه ها

ساعت 17:30 تا 20:30

1,190,000 مهندس

جامه

%30 تخفیف
833,000

قابل تقسیط

CCDA 200-310

(Cisco Certified Design Associate)

CCNA

40ساعت 98/04/17 دوشنبه ها و چهارشنبه ها

ساعت 17:30 تا 20:30

1,190,000 مهندس

جامه

%30 تخفیف
833,000

قابل تقسیط

CCNA v3 200-125

(Cisco Certified Network Associate R&S)

+Network 60ساعت
98/04/18

یک شنبه ها و سه شنبه ها

ساعت 17:30 تا 20:30

1,190,000 مهندس

جامه

%30 تخفیف

833,000

قابل تقسیط

CCNA v3 200-125

(Cisco Certified Network Associate R&S)

+Network 60ساعت 98/04/24

روزهای زوج

ساعت 13 تا 17

1,190,000

مهندس

ولی زاده

%30 تخفیف
833,000

قابل تقسیط

 دوره های سطح دوم آموزشی سیسکو: Professional

CCNP Route 300-101

(Cisco Certified Network Professional R)

CCNA

50ساعت 98/02/20

جمعه ها

ساعت

9 تا 14

1,190,000 مهندس

ولی زاده

%20 تخفیف
952,000

قابل تقسیط

CCNP Switch 300-115

(Cisco Certified Network Professional S)

CCNA

50ساعت 98/02/27
جمعه ها

ساعت

14:30 تا 19:30

1,190,000

مهندس

جامه

%20 تخفیف
952,000

قابل تقسیط

CCNP Switch 300-115

(Cisco Certified Network Professional S)

 

CCNA

50ساعت  98/03/22  پنج شنبه ها

ساعت

14:30 تا 19:30

1,190,000  مهندس

ولی زاده 

 %20 تخفیف

952,000

قابل تقسیط

CCNP Switch 300-115

(Cisco Certified Network Professional S)

CCNA

50ساعت 98/04/23

یک شنبه وسه شنبه ها

ساعت

17:30 تا 20:30

1,190,000

مهندس

ولی زاده

%20 تخفیف
952,000

قابل تقسیط

CCNP Switch 300-115

(Cisco Certified Network Professional S)

CCNA

50ساعت 98/04/28 جمعه ها

ساعت

9 تا 14

1,190,000

مهندس

ولی زاده

%20 تخفیف
952,000

قابل تقسیط

CCNPRoute 300-101

(Cisco Certified Network Professional R)

CCNA

50ساعت 97/05/04
جمعه ها

ساعت

14:30 تا 19:30

1,190,000

مهندس

جامه

%20 تخفیف
952,000

قابل تقسیط

 دوره های سطح سوم آموزشی سیسکو: Expert

CCIE Routing & Switching

CCNP

100ساعت 98/06/29

جمعه ها

ساعت

9 تا 14

2,950,000

مهندس

ولی زاده

%20 تخفیف
2,360,000

قابل تقسیط

 

 

سایر دوره های آموزشی

عنوان دوره آموزشی پیشنیاز مدت تاریخ شروع

روزها و ساعات

برگزاری

شهریه
(تومان)
مدرس

تخفیف و

توضیحات

میکروتیک

MTCNA

+Network 35ساعت 98/01/29

پنج شنبه ها

ساعت

9 تا 14

490,000

مهندس

طارمیان

%20 تخفیف
392,000

قابل تقسیط

مجازی سازی سرورها

VMware VCA -DCV 6.5 - ICM

MCSA و CCNA 40ساعت 98/02/05

پنج شنبه ها

ساعت

9 تا 14

1,190,000

مهندس

محمدی پور

%20 تخفیف
952,000

قابل تقسیط

مجازی سازی دسکتاپ

VDI VMware Horizon View

VMware

(VCA -DCV)

30ساعت 98/02/27

جمعه ها

ساعت

9 تا 14

990,000

مهندس

محمدی پور

%10 تخفیف
891,000

قابل تقسیط

کمپ 3 روزه

Kerio Firewall

آشنایی با سیسکو

و مایکروسافت

24ساعت  98/03/15 

چهارشنبه تا جمعه

10 الی 18 

890,000   مهندس

محمدی پور 

با پذیرایی

و ناهار 

Kerio Firewall

آشنایی با سیسکو

و مایکروسافت

30ساعت 98/03/23

جمعه ها

ساعت

14:30 تا 19:30

890,000 مهندس

محمدی پور

%10 تخفیف

801,000

قابل تقسیط

میکروتیک

MTCRE

MTCNA 20ساعت 98/03/30 پنج شنبه ها

ساعت

14:30 تا 19:30

390,000

مهندس

طارمیان

%20 تخفیف
312,000

قابل تقسیط

نفوذگران قانونی CEH V10

(Certified Ethical Hacker)

MCSA و CCNA

40ساعت 98/04/24

روزهای زوج

ساعت

17:30 تا 20:30

1,190,000

مهندس

ولی زاده

%20 تخفیف
952,000

قابل تقسیط

Linux LPIC1

(Linux Professional Institute)

+Network 60ساعت 98/05/03

پنج شنبه ها

ساعت

9 تا 14

1,190,000

مهندس

جامه

%20 تخفیف
952,000

قابل تقسیط

نفوذگران قانونی CEH V10

(Certified Ethical Hacker)

MCSA و CCNA 40ساعت 98/05/11

جمعه ها

ساعت

14:30 تا 19:30

1,190,000

مهندس

ولی زاده

%20 تخفیف
952,000

قابل تقسیط

 

 

دوره های برنامه نویسی و علم داده

عنوان دوره آموزشی پیشنیاز مدت تاریخ شروع

روزها و ساعات

برگزاری

شهریه
(تومان)
مدرس

تخفیف و

توضیحات

علم داده با پایتون

Data Science With Python

آشنایی با برنامه نویسی 30ساعت 98/04/14

جمعه ها

14 الی 18

990,000 مهندس بغدادی

%20 تخفیف
792,000

قابل تقسیط

 

 

Read more