آموزش VPN

 •  مدرس دوره های سیسکو، لینوکس، مجازی سازی و...

  Read more
 • درصورت نیاز به ذخیره سازی تقویم آموزشی و یا در صورت عدم نمایش مناسب آن، میتوانید نسخه ی PDF تقویم آموزشی را از لینک زیر دریافت کنید:


  جهت مشاوره رایگان، رزرو و یا ثبت نام، با کارشناسان و مشاورین آموزشی آموزشگاه تماس حاصل فرمایید.

  88322796 - 88316721 -88814480 - 91070722


  برای مشاهده سرفصل های هر دوره، روی نام آن کلیک کنید. 


  دوره های مقدماتی و پیش نیاز

  عنوان دوره آموزشی پیشنیاز مدت تاریخ شروع

  روزها و ساعات

  برگزاری

  شهریه
  (تومان)
  مدرس

  تخفیف و

  توضیحات

  مقدمات شبکه

  +Network

  ندارد 24ساعت 98/01/27

  یک شنبه ها و سه شنبه ها

  ساعت 17:30 تا 20:30

  290,000

  مهندس

  جامه

  %80 تخفیف
  58,000

  مقدمات امنیت شبکه

  +Security

  ندارد 35ساعت
  98/02/05

  پنج شنبه ها

  ساعت 9 تا 14

  590,000

  مهندس

  ولی زاده

  %20 تخفیف
  472,000

  قابل تقسیط

  مقدمات شبکه

  +Network

   ندارد  24ساعت 98/02/21 

  روزهای زوج

  ساعت 17:30 تا 20:30

  290,000

  مهندس

  ولی زاده

   %80 تخفیف
  58,000

  مقدمات شبکه

  +Network

   ندارد   24ساعت 98/02/31  

  یک شنبه ها و سه شنبه ها

  ساعت 17:30 تا 20:30

   290,000

  مهندس

  جامه 

  %80 تخفیف
  58,000
   

  مقدمات امنیت شبکه

  +Security

   ندارد 35ساعت   98/03/18

  روزهای زوج

  ساعت 17:30 تا 20:30

   590,000  مهندس

  ولی زاده

  %20 تخفیف
  472,000

  قابل تقسیط 

   

  دوره های مهندسی شبکه مایکروسافت Microsoft

  عنوان دوره آموزشی پیشنیاز مدت تاریخ شروع

  روزها و ساعات

  برگزاری

  شهریه
  (تومان)
  مدرس

  تخفیف و

  توضیحات

  Skype For Business 2019

  MCSA Or MCITP 40ساعت 97/11/25

  پنج شنبه ها

  ساعت

  14:30 تا 19:30

  1,190,000

  مهندس

  محمدی پور

  %10 تخفیف
  1,071,000

  قابل تقسیط

  MCSE 2016

  Cloud platform & infrastructure

  +Network 240ساعت 98/02/05

  پنج شنبه ها

  ساعت

  14 تا 20

  3,390,000

  مهندس

  عقربی مهرپویا

  %20 تخفیف
  2,712,000

  قابل تقسیط

  پک کامل راهبری و کاربری

  Microsoft Dynamic CRM 365

  آشنایی با ویندوز 50ساعت 98/02/05

  پنج شنبه ها

  ساعت

  9 تا 14

  890,000

  مهندس

  وکیلی

  %30 تخفیف
  623,000

  قابل تقسیط

  MCSE 2016

  Cloud platform & infrastructure

  +Network 240ساعت 98/02/12

  پنج شنبه ها و

  جمعه ها، ساعت

  9 تا 14

  3,390,000

  مهندس

  برومند

  %20 تخفیف
  2,712,000

  قابل تقسیط

  SQL Server 2017 Pack

  Design and Admin

  آشنایی با پایگاه داده 100ساعت 98/02/27

  پنج شنبه ها و

  جمعه ها، ساعت

  14:30 تا 19:30

  1,980,000

  مهندس

  برومند

  %10 تخفیف
  1,782,000

  قابل تقسیط

  Microsoft Exchange 2019

  MCSA Or MCITP 40ساعت 98/02/30

  جمعه ها

  ساعت

  9 تا 14

  1,190,000   مهندس

  محمدی پور

  %10 تخفیف
  1,071,000

  قابل تقسیط

   

  دوره های مهندسی شبکه سیسکو CISCO

  عنوان دوره آموزشی
  پیشنیاز مدت تاریخ شروع

  روزها و ساعات

  برگزاری

  شهریه
  (تومان)
  مدرس

  تخفیف و

  توضیحات

  دوره های سطح اول آموزشی سیسکو: Associate

  CCNA v3 200-125

  (Cisco Certified Network Associate R&S)

  +Network 60ساعت 98/01/27 یک شنبه ها و سه شنبه ها

  ساعت 17:30 تا 20:30

  1,190,000

  مهندس

  ولی زاده

  %30 تخفیف
  833,000

  قابل تقسیط

  CCNA v3 200-125

  (Cisco Certified Network Associate R&S)

  +Network 60ساعت 98/01/29

  پنج شنبه ها

  ساعت

  9 تا 14

  1,190,000

  مهندس

  جامه

  %30 تخفیف
  833,000

  قابل تقسیط

  CCNA v3 200-125

  (Cisco Certified Network Associate R&S)

  +Network 60ساعت 98/02/20 جمعه ها

  ساعت

  14:30 تا 19:30

  1,190,000

  مهندس

  ولی زاده

  %30 تخفیف
  833,000

  قابل تقسیط

  CCNA v3 200-125

  (Cisco Certified Network Associate R&S)

  +Network 60ساعت 98/03/30

  پنج شنبه ها

  ساعت

  9 تا 14

  1,190,000 مهندس

  ولی زاده

  %30 تخفیف
  833,000

  قابل تقسیط

  CCNA Security 210-260 IINS

  (Cisco Certified Network Associate S)

  CCNA

  45ساعت 98/04/06

  پنج شنبه ها

  ساعت

  14:30 تا 19:30

  1,190,000

  مهندس

  ولی زاده

  %30 تخفیف
  833,000

  قابل تقسیط

  CCNA Cloud 210-451

  (Cisco Certified Network Associate C)

  +Network 30ساعت 98/04/15 شنبه ها

  ساعت 17:30 تا 20:30

  1,190,000 مهندس

  جامه

  %30 تخفیف
  833,000

  قابل تقسیط

  CCDA 200-310

  (Cisco Certified Design Associate)

  CCNA

  40ساعت 98/04/17 دوشنبه ها و چهارشنبه ها

  ساعت 17:30 تا 20:30

  1,190,000 مهندس

  جامه

  %30 تخفیف
  833,000

  قابل تقسیط

  CCNA v3 200-125

  (Cisco Certified Network Associate R&S)

  +Network 60ساعت
  98/04/18

  یک شنبه ها و سه شنبه ها

  ساعت 17:30 تا 20:30

  1,190,000 مهندس

  جامه

  %30 تخفیف

  833,000

  قابل تقسیط

  CCNA v3 200-125

  (Cisco Certified Network Associate R&S)

  +Network 60ساعت 98/04/24

  روزهای زوج

  ساعت 13 تا 17

   
  1,190,000

  مهندس

  ولی زاده

  %30 تخفیف
  833,000

  قابل تقسیط

   دوره های سطح دوم آموزشی سیسکو: Professional

  CCNP Switch 300-115

  (Cisco Certified Network Professional S)

  CCNA

  50ساعت 98/01/22 پنج شنبه ها

  ساعت

  14:30 تا 19:30

  1,190,000 مهندس

  ولی زاده

  %20 تخفیف
  952,000

  قابل تقسیط

  CCNP Route 300-101

  (Cisco Certified Network Professional R)

  CCNA

  50ساعت 98/02/13

  جمعه ها

  ساعت

  9 تا 14

  1,190,000 مهندس

  ولی زاده

  %20 تخفیف
  952,000

  قابل تقسیط

  CCNP Switch 300-115

  (Cisco Certified Network Professional S)

  CCNA

  50ساعت 98/02/27
  جمعه ها

  ساعت

  14:30 تا 19:30

  1,190,000

  مهندس

  جامه

  %20 تخفیف
  952,000

  قابل تقسیط

  CCNP Switch 300-115

  (Cisco Certified Network Professional S)

  CCNA

  50ساعت 98/04/23

  یک شنبه وسه شنبه ها

  ساعت

  17:30 تا 20:30

  1,190,000

  مهندس

  ولی زاده

  %20 تخفیف
  952,000

  قابل تقسیط

  CCNP Switch 300-115

  (Cisco Certified Network Professional S)

  CCNA

  50ساعت 98/04/28 جمعه ها

  ساعت

  9 تا 14

  1,190,000

  مهندس

  ولی زاده

  %20 تخفیف
  952,000

  قابل تقسیط

  CCNPRoute 300-101

  (Cisco Certified Network Professional R)

  CCNA

  50ساعت 97/05/04
  جمعه ها

  ساعت

  14:30 تا 19:30

  1,190,000

  مهندس

  جامه

  %20 تخفیف
  952,000

  قابل تقسیط

   دوره های سطح سوم آموزشی سیسکو: Expert

  CCIE Routing & Switching

  CCNP

  100ساعت 98/06/29

  جمعه ها

  ساعت

  9 تا 14

  2,950,000

  مهندس

  ولی زاده

  %20 تخفیف
  2,360,000

  قابل تقسیط

   

   

  سایر دوره های آموزشی

  عنوان دوره آموزشی پیشنیاز مدت تاریخ شروع

  روزها و ساعات

  برگزاری

  شهریه
  (تومان)
  مدرس

  تخفیف و

  توضیحات

  Kerio Firewall

  آشنایی با

  سیسکو

  و مایکروسافت

  30ساعت 98/01/23

  جمعه ها

  ساعت

  14:30 تا 19:30

  790,000

  مهندس

  محمدی پور

  %10 تخفیف

  711,000

  قابل تقسیط

  میکروتیک

  MTCNA

  +Network 35ساعت 98/01/29

  پنج شنبه ها

  ساعت

  9 تا 14

  490,000

  مهندس

  طارمیان

  %20 تخفیف
  392,000

  قابل تقسیط

  میکروتیک

  MTCRE

  MTCNA 20ساعت 98/01/29

  پنج شنبه ها

  ساعت

  14:30 تا 19:30

  390,000

  مهندس

  طارمیان

  %20 تخفیف
  312,000

  قابل تقسیط

  مجازی سازی سرورها

  VMware VCA -DCV 6.5 - ICM

  MCSA و CCNA 40ساعت 98/02/05

  پنج شنبه ها

  ساعت

  9 تا 14

  1,190,000

  مهندس

  محمدی پور

  %20 تخفیف
  952,000

  قابل تقسیط

  مجازی سازی دسکتاپ

  VDI VMware Horizon View

  VMware

  (VCA -DCV)

  30ساعت 98/02/27

  جمعه ها

  ساعت

  9 تا 14

  990,000

  مهندس

  محمدی پور

  %10 تخفیف
  891,000

  قابل تقسیط

  نفوذگران قانونی CEH V10

   (Certified Ethical Hacker)

  MCSA و CCNA

  40ساعت 98/04/24

  روزهای زوج

  ساعت 

  17:30 تا 20:30

  1,190,000 

  مهندس

  ولی زاده

  %20 تخفیف
  952,000

  قابل تقسیط 

  Linux LPIC1

  (Linux Professional Institute)

  +Network  60ساعت  98/05/03 

  پنج شنبه ها

  ساعت

  9 تا 14 

  1,190,000 

  مهندس

  جامه

  %20 تخفیف
  952,000

  قابل تقسیط

  نفوذگران قانونی CEH V10

   (Certified Ethical Hacker)

  MCSA و CCNA 40ساعت 98/05/11

  جمعه ها

  ساعت

  14:30 تا 19:30

  1,190,000   

  مهندس

  ولی زاده

  %20 تخفیف
  952,000

  قابل تقسیط

   

   

  کمپهای نوروز 1398

  عنوان دوره آموزشی پیشنیاز مدت تاریخ شروع

  روزها و ساعات

  برگزاری

  شهریه
  (تومان)
  مدرس

  تخفیف و

  توضیحات

  کمپ 4 روزه

  VMware VCA -DCV 6.5 - ICM

  MCSA و CCNA 40ساعت 98/01/03

  شنبه تا سه شنبه

  ساعت 9 تا 19

  1,190,000

  مهندس

  محمدی پور

  %20 تخفیف
  952,000

  (باپذیرایی وناهار)

  کمپ 2 روزه

  +Network

   آشنایی با کامپیوتر 24ساعت  98/01/03   شنبه و دوشنبه

  ساعت 9 تا 20

  290,000 

  مهندس

  جامه

  %50 تخفیف
  145,000

  (باپذیرایی وناهار) 

  کمپ 3 روزه

  MTCNA 
  +Network  30ساعت  98/01/05 

  دوشنبه تا چهارشنبه

  ساعت 9 تا 19

  490,000 

  مهندس

  جامه

  %20 تخفیف
  392,000

  (باپذیرایی وناهار)

  کمپ 5 روزه

  CCNA v3 200-125

  (Cisco Certified Network Associate R&S)

  +Network 55ساعت 98/01/03

  شنبه تا چهارشنبه

  ساعت 9 تا 20

  1,190,000

  مهندس

  ولی زاده

  %30 تخفیف
  833,000

  (باپذیرایی وناهار)

  کمپ 1 روزه

  VeeamBackup&Replication

  VMware

  (VCA -DCV)

  10ساعت 98/01/07

  چهارشنبه

  ساعت 9 تا 19

  290,000

  مهندس

  محمدی پور

  %10 تخفیف
  261,000

  (باپذیرایی وناهار)

  کمپ 5 روزه

  Linux LPIC1

  (Linux Professional Institute)

  +Network 55ساعت 98/01/08

  پنجشنبه تا دوشنبه

  ساعت 9 تا 20

  1,190,000

  مهندس

  جامه

  %30 تخفیف
  833,000

  (باپذیرایی وناهار)

  کمپ 5 روزه

  CCNP Switch 300-115

  (Cisco Certified Network Professional S)

  CCNA

  50ساعت 98/01/08

  پنجشنبه تا دوشنبه

  ساعت 9 تا 19

  1,190,000

  مهندس

  ولی زاده

  %30 تخفیف
  833,000

  (باپذیرایی وناهار)

  کمپ 3 روزه

  VDI VMware Horizon View

  VMware

  (VCA -DCV)

  30ساعت 98/01/08

  پنجشنبه تا شنبه

  ساعت 9 تا 19

  990,000

  مهندس

  محمدی پور

  %20 تخفیف
  792,000

  (باپذیرایی وناهار)

  کمپ 2 روزه

  HPSAN Essential

  VMware

  (VCA -DCV)

  20ساعت 98/01/11

  یکشنبه و دوشنبه

  ساعت 9 تا 19

  690,000

  مهندس

  محمدی پور

  %20 تخفیف
  552,000

  (باپذیرایی وناهار)

   

  Read more
 • چارت جدید آموزش سیسکو

  Read more
 • سرفصل و تحلیل دوره های جدید آموزشی CCNP Security - منبع: سایت شرکت سیسکو

  Read more

عضویت در خبرنامه

با عضویت در خبرنامه از دوره های جدید، تخفیفات و پیشنهادات ویژه ما با خبر خواهید شد

آموزشگاه رایان کالج

آموزشگاه رایان کالج با هدف بالا بردن کیفیت آموزشی حوزه ی فناوری اطلاعات در کشور تاسیس شد. در این محیط آموزشی از جدیدترین و به روزترین متدهای تدریس بهره گرفته شده و تمامی تجهیزات مورد استفاده، با کیفیت و به روز می باشند. اساتید این مجموعه که مهمترین اعضای آن می باشند، همگی دارای مدارک تخصصی، سابقه ی آموزشی مناسب و تجربه ی اجرایی بسیار بالایی می باشند. در نهایت امیدواریم که در رسیدن به یکی از اهداف اصلی خود، که همانا بالابردن علم، تجربه و موفقیت دانشجویان خود می باشد، موفق عمل کنیم. 


 

تماس با ما

تهران،تقاطع خیابان مطهری و خیابان سنایی، نبش کوچه 21، پلاک 2، مجتمع آموزشی رایان کالج

لوکیشن در گوگل مپ:

https://goo.gl/maps/N77QUB2ZURt

 

88814480-88322796-88316721
 
09399140691