کمپ آموزشی مجازی سازی

  • 30% تخفیف کمپهای شبکه نوروز 96

    Read more
  •  مدرس دوره های مایکروسافت، سیسکو، لینوکس، امنیت شبکه، مجازی سازی، هوآوی، میکروتیک و...

    Read more
  • مدرس دوره های مایکروسافت، مجازی سازی، سیستم سنتر، اچ پی و...

    Read more
  •  مدرس دوره های سیسکو، لینوکس، مجازی سازی و...

    Read more
  • مدرس دوره های میکروتیک، سیسکو، مایکروسافت، مجازی سازی و...

    Read more
  • درصورت نیاز به ذخیره سازی تقویم آموزشی و یا در صورت عدم نمایش مناسب آن، میتوانید نسخه ی PDF تقویم آموزشی را از لینک زیر دریافت کنید:


    جهت مشاوره رایگان، رزرو و یا ثبت نام، با کارشناسان و مشاورین آموزشی آموزشگاه تماس حاصل فرمایید.

    88322796 - 88316721 -88814480 - 91070722


    برای مشاهده سرفصل های هر دوره، روی نام آن کلیک کنید. 


    دوره های مقدماتی و پیش نیاز

    عنوان دوره آموزشی پیشنیاز مدت تاریخ شروع

    روزها و ساعات

    برگزاری

    شهریه
    (تومان)
    مدرس

    تخفیف و

    توضیحات

    کلاسهای مقدمات شبکه +Network

    مقدمات شبکه

    +Network

    ندارد  24ساعت  98/04/30 

    یک شنبه ها و سه شنبه ها

    ساعت 17:30 تا 20:30 

    390,000 

    مهندس

    جامه 

    %80 تخفیف
    78,000
     

    مقدمات شبکه

    +Network

    ندارد  24ساعت   98/05/18

    جمعه ها

    ساعت 14:30 تا 19:30 

     390,000

    مهندس

    جامه

    %80 تخفیف
    78,000
     

    مقدمات شبکه

    +Network

    ندارد  24ساعت  98/07/20 

    روزهای زوج

    ساعت 17:30 تا 20:30 

    390,000 

    مهندس

    جامه

    %80 تخفیف
    78,000
     
    کلاسهای مقدمات امنیت شبکه +Security

    مقدمات امنیت شبکه

    +Security

    ندارد 30ساعت 98/04/22

    روزهای زوج

    ساعت 17:30 تا 20:30

    790,000

    مهندس

    ولی زاده

    %80 تخفیف
    158,000

    مقدمات امنیت شبکه

    +Security

    ندارد 30ساعت 98/06/13

    روزهای زوج

    ساعت 17:30 تا 20:30

    790,000

    مهندس

    جامه

    %80 تخفیف
    158,000
    کلاسهای مقدمات لینوکس Linux Essentials

    مقدمات لینوکس

    Linux Essentials

     ندارد 20ساعت 98/04/20 

    پنج شنبه ها

    ساعت 9 تا 14 

    490,000   مهندس

    جامه

    %80 تخفیف
    98,000
     

     

    دوره های مهندسی شبکه مایکروسافت Microsoft

    عنوان دوره آموزشی پیشنیاز مدت تاریخ شروع

    روزها و ساعات

    برگزاری

    شهریه
    (تومان)
    مدرس

    تخفیف و

    توضیحات

    پک کامل راهبری و کاربری

    Microsoft Dynamic CRM 365

    آشنایی با ویندوز 50ساعت 98/05/03 پنج شنبه ها

    ساعت 9 تا 14

    1,490,000 مهندس

    وکیلی

    %30 تخفیف
    1,043,000

    قابل تقسیط

    MCSE 2016

    Cloud platform & infrastructure

    +Network 240ساعت 98/04/29

    روزهای زوج

    ساعت 17:30 تا 20:30

    4,490,000 مهندس

    محمدی پور

    %20 تخفیف
    3,592,000

    قابل تقسیط

    SQL Server 2017

    Advanced

    SQL Server 2017

    Design and Admin 

    40ساعت  98/05/10

    پنج شنبه هاوجمعه ها

    ساعت 14:30تا19:30

    1,590,000 

    مهندس

    برومند 

    کلاس عملی

    و پروژه محور

    MCSE 2016

    Cloud platform & infrastructure

    +Network 240ساعت 98/05/22

    یک شنبه ها و سه شنبه ها

    ساعت 17:30 تا 20:30

    4,490,000

    مهندس

    برومند

    %20 تخفیف
    3,592,000

    قابل تقسیط

    MCSE 2016

    Cloud platform & infrastructure

     +Network 240ساعت  98/05/31  پنج شنبه هاوجمعه ها

    ساعت 9 تا 14 

     4,490,000 مهندس

    محمدی پور

    %20 تخفیف
    3,592,000

    قابل تقسیط

     Skype For Business 2019 MCSA Or MCITP  40ساعت  98/06/07 

    پنج شنبه ها

    ساعت 14:30تا19:30 

     1,490,000  مهندس

    محمدی پور 

    %10 تخفیف
    1,341,000

    قابل تقسیط 

    SQL Server 2017 Pack

    Design and Admin

    آشنایی باپایگاه داده    100ساعت    98/06/14

    پنج شنبه هاوجمعه ها

    ساعت 14:30تا19:30 

     2,490,000 

    مهندس

    برومند  

    %10 تخفیف
    1,992,000

    قابل تقسیط 

     

    MCSE 2016

    Cloud platform & infrastructure

     +Network   240ساعت   98/06/21 

    پنج شنبه هاوجمعه ها

    ساعت 9 تا 14

    4,490,000 

    مهندس

    برومند  

    %20 تخفیف
    3,592,000

    قابل تقسیط

    Exchange Server 2019

    MCSA Or MCITP  40ساعت    98/08/02

    پنج شنبه ها

    ساعت 14:30تا19:30 

     1,490,000   مهندس

    محمدی پور  

    %10 تخفیف
    1,341,000

    قابل تقسیط  

     

    دوره های مهندسی شبکه سیسکو CISCO

    عنوان دوره آموزشی
    پیشنیاز مدت تاریخ شروع

    روزها و ساعات

    برگزاری

    شهریه
    (تومان)
    مدرس

    تخفیف و

    توضیحات

    دوره های سطح اول آموزشی سیسکو: Associate

    CCNA Cloud 210-451

    (Cisco Certified Network Associate C)

    +Network 30ساعت 98/04/22 شنبه ها

    ساعت 17:30 تا 20:30

    1,490,000  مهندس

    جامه

    %30 تخفیف
    1,043,000

    قابل تقسیط

    CCNA v3 200-125

    (Cisco Certified Network Associate R&S)

    +Network 60ساعت 98/04/24

    روزهای زوج

    ساعت 13 تا 17

    1,490,000 

    مهندس

    ولی زاده

    %30 تخفیف
    1,043,000

    قابل تقسیط

    CCNA v3 200-125

    (Cisco Certified Network Associate R&S)

    +Network   60ساعت     98/05/01  یک شنبه ها و سه شنبه ها

    ساعت 17:30 تا 20:30  

     1,490,000 

    مهندس

    ولی زاده

    %30 تخفیف
    1,043,000

    قابل تقسیط  

    CCNA v3 200-125

    (Cisco Certified Network Associate R&S)

    +Network   60ساعت  98/05/10 

    جمعه ها

    ساعت 9 تا 14 

     1,490,000   مهندس

    جامه

    %30 تخفیف
    1,043,000

    قابل تقسیط 

    CCNA v3 200-125

    (Cisco Certified Network Associate R&S)

    +Network  60ساعت  98/05/17 

    پنج شنبه ها

    ساعت 9 تا 14 

    1,490,000 

    مهندس

    ولی زاده

    %30 تخفیف
    1,043,000

    قابل تقسیط

    CCNA Security 210-260 IINS

    (Cisco Certified Network Associate S)

    CCNA

    45ساعت   98/05/19

    روزهای زوج

    ساعت 17:30 تا 20:30
    1,490,000 مهندس

    ولی زاده

    %30 تخفیف
    1,043,000

    قابل تقسیط

    CCNA v3 200-125

    (Cisco Certified Network Associate R&S)

    +Network 60ساعت 98/05/27

    یک شنبه ها و سه شنبه ها

    ساعت 17:30 تا 20:30

    1,490,000  مهندس

    جامه

    %30 تخفیف

    1,043,000

    قابل تقسیط 

     

    CCNA v3 200-125

    (Cisco Certified Network Associate R&S)

    +Network    60ساعت  98/06/28  

    پنج شنبه ها

    ساعت 14:30 تا 19:30 

      1,490,000 

    مهندس

    ولی زاده 

    %30 تخفیف
    1,043,000

    قابل تقسیط 

     دوره های سطح دوم آموزشی سیسکو: Professional

    CCNP Switch 300-115

    (Cisco Certified Network Professional S)

    CCNA

    50ساعت  98/04/20  پنج شنبه ها

    ساعت 14:30 تا 19:30

    1,490,000  مهندس

    ولی زاده 

     %20 تخفیف

    1,192,000

    قابل تقسیط

    CCNP Switch 300-115

    (Cisco Certified Network Professional S)

    CCNA

    50ساعت 98/06/01 جمعه ها

    ساعت 9 تا 14

    1,490,000 

    مهندس

    ولی زاده

    %20 تخفیف
    1,192,000

    قابل تقسیط

    CCNP Switch 300-115

    (Cisco Certified Network Professional S)

    CCNA

     
     50ساعت 98/07/07

    یک شنبه ها و سه شنبه ها

    ساعت 17:30 تا 20:30 

     1,490,000 

    مهندس

    ولی زاده

    %20 تخفیف
    1,192,000

    قابل تقسیط 

    CCNP Switch 300-115

    (CiscoCertifiedNetworkProfessionalS)

    CCNA

    50ساعت 98/08/03 جمعه ها

    ساعت 14:30 تا 19:30

    1,490,000 

    مهندس

    جامه

    %20 تخفیف
    1,192,000

    قابل تقسیط

     دوره های سطح سوم آموزشی سیسکو: Expert

    CCIE Routing & Switching

    CCNP

    100ساعت 98/08/24

    جمعه ها

    ساعت 9 تا 14

    3,390,000

    مهندس

    ولی زاده

    %20 تخفیف
    2,712,000

    قابل تقسیط

     

     

    سایر دوره های آموزشی

    عنوان دوره آموزشی پیشنیاز مدت تاریخ شروع

    روزها و ساعات

    برگزاری

    شهریه
    (تومان)
    مدرس

    تخفیف و

    توضیحات

    میکروتیک

    MTCNA

    +Network

    35ساعت 98/04/27

    پنج شنبه ها

    ساعت  

    14:30 تا 19:30

    590,000   مهندس

    طارمیان

    %20 تخفیف
    472,000

    قابل تقسیط 

    Kerio Firewall

    آشنایی با سیسکو

    و مایکروسافت

    30ساعت 98/05/04

    جمعه ها

    ساعت

    14:30 تا 19:30

    890,000 مهندس

    محمدی پور

    %10 تخفیف

    801,000

    قابل تقسیط

    HP San Essential

    +Network 20ساعت 98/05/03

    پنج شنبه ها

    ساعت

    14:30 تا 19:30

    890,000 

    مهندس

    محمدی پور 

    %10 تخفیف
    801,000

    قابل تقسیط

    مجازی سازی دسکتاپ

    VDI VMware Horizon View

    VMware

    (VCA -DCV)

     
    30ساعت 98/05/25

    جمعه ها

    ساعت 9 تا 14

    1,490,000

    مهندس

    محمدی پور

    %10 تخفیف
    1,192,000

    قابل تقسیط

    Linux LPIC1

    (Linux Professional Institute)

    +Network 60ساعت 98/05/17

    پنج شنبه ها

    ساعت 9 تا 14

    1,490,000

    مهندس

    جامه

    %20 تخفیف
    1,192,000

    قابل تقسیط

    نفوذگران قانونی CEH V10

    (Certified Ethical Hacker)

    MCSA و CCNA 40ساعت 98/06/29

    جمعه ها

    ساعت

    14:30 تا 19:30

    1,490,000

    مهندس

    ولی زاده

    %20 تخفیف
    1,192,000

    قابل تقسیط

    نفوذگران قانونی CEH V10

    (Certified Ethical Hacker)

    MCSA و CCNA  40ساعت  98/06/29 

    جمعه ها

    ساعت

    14:30 تا 19:30

    1,490,000

    مهندس

    جامه

    %20 تخفیف
    1,192,000

    قابل تقسیط

    نفوذگران قانونی CEH V10

    (Certified Ethical Hacker)

    MCSA و CCNA  40ساعت  98/07/01   

    روزهای زوج

    ساعت 17:30 تا 20:30 
    1,490,000  

    مهندس

    ولی زاده 

    %20 تخفیف
    1,192,000

    قابل تقسیط 

    مجازی سازی سرورها

    VMware VCA -DCV 6.5 - ICM

     MCSA و CCNA  40ساعت 98/07/12  

    جمعه ها

    ساعت

    14:30 تا 19:30 

    1,490,000  مهندس

    محمدی پور

    %20 تخفیف

    1,352,000

    قابل تقسیط 

    Linux LPIC2

    (Linux Professional Institute)

    Linux LPIC1

    50ساعت    98/08/16 

    پنج شنبه ها

    ساعت 9 تا 14

    1,490,000

    مهندس

    جامه

    %20 تخفیف
    1,192,000

    قابل تقسیط

     

     

    دوره های برنامه نویسی و علم داده

    عنوان دوره آموزشی پیشنیاز مدت تاریخ شروع

    روزها و ساعات

    برگزاری

    شهریه
    (تومان)
    مدرس

    تخفیف و

    توضیحات

    علم داده با پایتون

    Data Science With Python

    آشنایی با برنامه نویسی 30ساعت 98/05/04

    جمعه ها

    ساعت 14 تا 18

    990,000

    مهندس

    بغدادی

    %20 تخفیف
    792,000

    قابل تقسیط

    برنامه نویسی PHP,Jquery,Mysql برنامه نویسی HTML,CSS,Java Script 40ساعت 98/05/17

    پنجشنبه ها

    ساعت 9 تا 14

     890,000 

    مهندس

    مهدی مبشری

    %20 تخفیف
    712,000

    قابل تقسیط

    Deep Learning with Tensorflow Python Machine Learning 44ساعت 98/07/05

    جمعه ها

    ساعت 9 تا 13

    1,590,000

    دکتر

    فرجیان

    %20 تخفیف
    1,113,000

    قابل تقسیط

     

     

    سمینارها و کمپ ها

    عنوان دوره آموزشی پیشنیاز مدت تاریخ شروع

    روزها و ساعات

    برگزاری

    شهریه
    (تومان)
    مدرس

    تخفیف و

    توضیحات

     سمینار

     استاکس نت

    +Network

    4ساعت  98/04/21 

    جمعه

    ساعت 9:30 تا 13:30 

    29,000 

    مهندس

    جامه 

     کارگاه و سمینار عملی

     سمینار

     علم داده و هوش تجاری

    ندارد  3ساعت   98/04/21

    جمعه

    ساعت 14 تا 17 

     19,000

    مهندس

    بغدادی

    کارگاه و سمینار عملی

     بک آپ گیری

    Veeam Backup And Replication

    VMware VCP 10ساعت  98/06/15 

    جمعه

    ساعت 9 تا 19 

    390,000 

    مهندس

    محمدی پور

    %10 تخفیف
    351,000
     
    Read more
  • دوره ی مجازی سازی VMware VCP 6 جدیدترین دوره ی ارائه شده از کمپانی VMware می باشد، در این دوره فراگیران با مباحث اولیه مجازی سازی آشنا شده و ...

    Read more

عضویت در خبرنامه

با عضویت در خبرنامه از دوره های جدید، تخفیفات و پیشنهادات ویژه ما با خبر خواهید شد

آموزشگاه رایان کالج

آموزشگاه رایان کالج با هدف بالا بردن کیفیت آموزشی حوزه ی فناوری اطلاعات در کشور تاسیس شد. در این محیط آموزشی از جدیدترین و به روزترین متدهای تدریس بهره گرفته شده و تمامی تجهیزات مورد استفاده، با کیفیت و به روز می باشند. اساتید این مجموعه که مهمترین اعضای آن می باشند، همگی دارای مدارک تخصصی، سابقه ی آموزشی مناسب و تجربه ی اجرایی بسیار بالایی می باشند. در نهایت امیدواریم که در رسیدن به یکی از اهداف اصلی خود، که همانا بالابردن علم، تجربه و موفقیت دانشجویان خود می باشد، موفق عمل کنیم. 


 

تماس با ما

تهران،خیابان مطهری، خیابان سنایی، نبش کوچه 21، پلاک 2، مجتمع آموزشی رایان کالج

لوکیشن در گوگل مپ:

https://goo.gl/maps/N77QUB2ZURt

 

91070722 (30خط)
88814480 و 88322796
تلگرام: 09901239800
 
مدیریت: 09399140691