استاد حمید نصرتی

 • درصورت نیاز به ذخیره سازی تقویم آموزشی و یا در صورت عدم نمایش مناسب آن، میتوانید نسخه ی PDF تقویم آموزشی را از لینک زیر دریافت کنید:


  جهت مشاوره رایگان، رزرو و یا ثبت نام، با کارشناسان و مشاورین آموزشی آموزشگاه تماس حاصل فرمایید.

  88322796 - 88316721 -88814480 - 91070722


  برای مشاهده سرفصل های هر دوره، روی نام آن کلیک کنید. 


  دوره های مقدماتی و پیش نیاز

  عنوان دوره آموزشی پیشنیاز مدت تاریخ شروع

  روزها و ساعات

  برگزاری

  شهریه
  (تومان)
  مدرس

  تخفیف و

  توضیحات

  کلاسهای مقدمات شبکه +Network

  مقدمات شبکه

  +Network

  ندارد  24ساعت  98/04/30 

  یک شنبه ها و سه شنبه ها

  ساعت 17:30 تا 20:30 

  390,000 

  مهندس

  جامه 

  %80 تخفیف
  78,000
   

  مقدمات شبکه

  +Network

  ندارد  24ساعت   98/05/18

  جمعه ها

  ساعت 14:30 تا 19:30 

   390,000

  مهندس

  جامه

  %80 تخفیف
  78,000
   

  مقدمات شبکه

  +Network

  ندارد  24ساعت  98/07/20 

  روزهای زوج

  ساعت 17:30 تا 20:30 

  390,000 

  مهندس

  جامه

  %80 تخفیف
  78,000
   
  کلاسهای مقدمات امنیت شبکه +Security

  مقدمات امنیت شبکه

  +Security

  ندارد 30ساعت 98/04/22

  روزهای زوج

  ساعت 17:30 تا 20:30

  790,000

  مهندس

  ولی زاده

  %80 تخفیف
  158,000

  مقدمات امنیت شبکه

  +Security

  ندارد 30ساعت 98/06/13

  روزهای زوج

  ساعت 17:30 تا 20:30

  790,000

  مهندس

  جامه

  %80 تخفیف
  158,000
  کلاسهای مقدمات لینوکس Linux Essentials

  مقدمات لینوکس

  Linux Essentials

   ندارد 20ساعت 98/04/20 

  پنج شنبه ها

  ساعت 9 تا 14 

  490,000   مهندس

  جامه

  %80 تخفیف
  98,000
   

   

  دوره های مهندسی شبکه مایکروسافت Microsoft

  عنوان دوره آموزشی پیشنیاز مدت تاریخ شروع

  روزها و ساعات

  برگزاری

  شهریه
  (تومان)
  مدرس

  تخفیف و

  توضیحات

  پک کامل راهبری و کاربری

  Microsoft Dynamic CRM 365

  آشنایی با ویندوز 50ساعت 98/05/03 پنج شنبه ها

  ساعت 9 تا 14

  1,490,000 مهندس

  وکیلی

  %30 تخفیف
  1,043,000

  قابل تقسیط

  MCSE 2016

  Cloud platform & infrastructure

  +Network 240ساعت 98/04/29

  روزهای زوج

  ساعت 17:30 تا 20:30

  4,490,000 مهندس

  محمدی پور

  %20 تخفیف
  3,592,000

  قابل تقسیط

  SQL Server 2017

  Advanced

  SQL Server 2017

  Design and Admin 

  40ساعت  98/05/10

  پنج شنبه هاوجمعه ها

  ساعت 14:30تا19:30

  1,590,000 

  مهندس

  برومند 

  کلاس عملی

  و پروژه محور

  MCSE 2016

  Cloud platform & infrastructure

  +Network 240ساعت 98/05/22

  یک شنبه ها و سه شنبه ها

  ساعت 17:30 تا 20:30

  4,490,000

  مهندس

  برومند

  %20 تخفیف
  3,592,000

  قابل تقسیط

  MCSE 2016

  Cloud platform & infrastructure

   +Network 240ساعت  98/05/31  پنج شنبه هاوجمعه ها

  ساعت 9 تا 14 

   4,490,000 مهندس

  محمدی پور

  %20 تخفیف
  3,592,000

  قابل تقسیط

   Skype For Business 2019 MCSA Or MCITP  40ساعت  98/06/07 

  پنج شنبه ها

  ساعت 14:30تا19:30 

   1,490,000  مهندس

  محمدی پور 

  %10 تخفیف
  1,341,000

  قابل تقسیط 

  SQL Server 2017 Pack

  Design and Admin

  آشنایی باپایگاه داده    100ساعت    98/06/14

  پنج شنبه هاوجمعه ها

  ساعت 14:30تا19:30 

   2,490,000 

  مهندس

  برومند  

  %10 تخفیف
  1,992,000

  قابل تقسیط 

   

  MCSE 2016

  Cloud platform & infrastructure

   +Network   240ساعت   98/06/21 

  پنج شنبه هاوجمعه ها

  ساعت 9 تا 14

  4,490,000 

  مهندس

  برومند  

  %20 تخفیف
  3,592,000

  قابل تقسیط

  Exchange Server 2019

  MCSA Or MCITP  40ساعت    98/08/02

  پنج شنبه ها

  ساعت 14:30تا19:30 

   1,490,000   مهندس

  محمدی پور  

  %10 تخفیف
  1,341,000

  قابل تقسیط  

   

  دوره های مهندسی شبکه سیسکو CISCO

  عنوان دوره آموزشی
  پیشنیاز مدت تاریخ شروع

  روزها و ساعات

  برگزاری

  شهریه
  (تومان)
  مدرس

  تخفیف و

  توضیحات

  دوره های سطح اول آموزشی سیسکو: Associate

  CCNA Cloud 210-451

  (Cisco Certified Network Associate C)

  +Network 30ساعت 98/04/22 شنبه ها

  ساعت 17:30 تا 20:30

  1,490,000  مهندس

  جامه

  %30 تخفیف
  1,043,000

  قابل تقسیط

  CCNA v3 200-125

  (Cisco Certified Network Associate R&S)

  +Network 60ساعت 98/04/24

  روزهای زوج

  ساعت 13 تا 17

  1,490,000 

  مهندس

  ولی زاده

  %30 تخفیف
  1,043,000

  قابل تقسیط

  CCNA v3 200-125

  (Cisco Certified Network Associate R&S)

  +Network   60ساعت     98/05/01  یک شنبه ها و سه شنبه ها

  ساعت 17:30 تا 20:30  

   1,490,000 

  مهندس

  ولی زاده

  %30 تخفیف
  1,043,000

  قابل تقسیط  

  CCNA v3 200-125

  (Cisco Certified Network Associate R&S)

  +Network   60ساعت  98/05/10 

  جمعه ها

  ساعت 9 تا 14 

   1,490,000   مهندس

  جامه

  %30 تخفیف
  1,043,000

  قابل تقسیط 

  CCNA v3 200-125

  (Cisco Certified Network Associate R&S)

  +Network  60ساعت  98/05/17 

  پنج شنبه ها

  ساعت 9 تا 14 

  1,490,000 

  مهندس

  ولی زاده

  %30 تخفیف
  1,043,000

  قابل تقسیط

  CCNA Security 210-260 IINS

  (Cisco Certified Network Associate S)

  CCNA

  45ساعت   98/05/19

  روزهای زوج

  ساعت 17:30 تا 20:30
  1,490,000 مهندس

  ولی زاده

  %30 تخفیف
  1,043,000

  قابل تقسیط

  CCNA v3 200-125

  (Cisco Certified Network Associate R&S)

  +Network 60ساعت 98/05/27

  یک شنبه ها و سه شنبه ها

  ساعت 17:30 تا 20:30

  1,490,000  مهندس

  جامه

  %30 تخفیف

  1,043,000

  قابل تقسیط 

   

  CCNA v3 200-125

  (Cisco Certified Network Associate R&S)

  +Network    60ساعت  98/06/28  

  پنج شنبه ها

  ساعت 14:30 تا 19:30 

    1,490,000 

  مهندس

  ولی زاده 

  %30 تخفیف
  1,043,000

  قابل تقسیط 

   دوره های سطح دوم آموزشی سیسکو: Professional

  CCNP Switch 300-115

  (Cisco Certified Network Professional S)

  CCNA

  50ساعت  98/04/20  پنج شنبه ها

  ساعت 14:30 تا 19:30

  1,490,000  مهندس

  ولی زاده 

   %20 تخفیف

  1,192,000

  قابل تقسیط

  CCNP Switch 300-115

  (Cisco Certified Network Professional S)

  CCNA

  50ساعت 98/06/01 جمعه ها

  ساعت 9 تا 14

  1,490,000 

  مهندس

  ولی زاده

  %20 تخفیف
  1,192,000

  قابل تقسیط

  CCNP Switch 300-115

  (Cisco Certified Network Professional S)

  CCNA

   
   50ساعت 98/07/07

  یک شنبه ها و سه شنبه ها

  ساعت 17:30 تا 20:30 

   1,490,000 

  مهندس

  ولی زاده

  %20 تخفیف
  1,192,000

  قابل تقسیط 

  CCNP Switch 300-115

  (CiscoCertifiedNetworkProfessionalS)

  CCNA

  50ساعت 98/08/03 جمعه ها

  ساعت 14:30 تا 19:30

  1,490,000 

  مهندس

  جامه

  %20 تخفیف
  1,192,000

  قابل تقسیط

   دوره های سطح سوم آموزشی سیسکو: Expert

  CCIE Routing & Switching

  CCNP

  100ساعت 98/08/24

  جمعه ها

  ساعت 9 تا 14

  3,390,000

  مهندس

  ولی زاده

  %20 تخفیف
  2,712,000

  قابل تقسیط

   

   

  سایر دوره های آموزشی

  عنوان دوره آموزشی پیشنیاز مدت تاریخ شروع

  روزها و ساعات

  برگزاری

  شهریه
  (تومان)
  مدرس

  تخفیف و

  توضیحات

  میکروتیک

  MTCNA

  +Network

  35ساعت 98/04/27

  پنج شنبه ها

  ساعت  

  14:30 تا 19:30

  590,000   مهندس

  طارمیان

  %20 تخفیف
  472,000

  قابل تقسیط 

  Kerio Firewall

  آشنایی با سیسکو

  و مایکروسافت

  30ساعت 98/05/04

  جمعه ها

  ساعت

  14:30 تا 19:30

  890,000 مهندس

  محمدی پور

  %10 تخفیف

  801,000

  قابل تقسیط

  HP San Essential

  +Network 20ساعت 98/05/03

  پنج شنبه ها

  ساعت

  14:30 تا 19:30

  890,000 

  مهندس

  محمدی پور 

  %10 تخفیف
  801,000

  قابل تقسیط

  مجازی سازی دسکتاپ

  VDI VMware Horizon View

  VMware

  (VCA -DCV)

   
  30ساعت 98/05/25

  جمعه ها

  ساعت 9 تا 14

  1,490,000

  مهندس

  محمدی پور

  %10 تخفیف
  1,192,000

  قابل تقسیط

  Linux LPIC1

  (Linux Professional Institute)

  +Network 60ساعت 98/05/17

  پنج شنبه ها

  ساعت 9 تا 14

  1,490,000

  مهندس

  جامه

  %20 تخفیف
  1,192,000

  قابل تقسیط

  نفوذگران قانونی CEH V10

  (Certified Ethical Hacker)

  MCSA و CCNA 40ساعت 98/06/29

  جمعه ها

  ساعت

  14:30 تا 19:30

  1,490,000

  مهندس

  ولی زاده

  %20 تخفیف
  1,192,000

  قابل تقسیط

  نفوذگران قانونی CEH V10

  (Certified Ethical Hacker)

  MCSA و CCNA  40ساعت  98/06/29 

  جمعه ها

  ساعت

  14:30 تا 19:30

  1,490,000

  مهندس

  جامه

  %20 تخفیف
  1,192,000

  قابل تقسیط

  نفوذگران قانونی CEH V10

  (Certified Ethical Hacker)

  MCSA و CCNA  40ساعت  98/07/01   

  روزهای زوج

  ساعت 17:30 تا 20:30 
  1,490,000  

  مهندس

  ولی زاده 

  %20 تخفیف
  1,192,000

  قابل تقسیط 

  مجازی سازی سرورها

  VMware VCA -DCV 6.5 - ICM

   MCSA و CCNA  40ساعت 98/07/12  

  جمعه ها

  ساعت

  14:30 تا 19:30 

  1,490,000  مهندس

  محمدی پور

  %20 تخفیف

  1,352,000

  قابل تقسیط 

  Linux LPIC2

  (Linux Professional Institute)

  Linux LPIC1

  50ساعت    98/08/16 

  پنج شنبه ها

  ساعت 9 تا 14

  1,490,000

  مهندس

  جامه

  %20 تخفیف
  1,192,000

  قابل تقسیط

   

   

  دوره های برنامه نویسی و علم داده

  عنوان دوره آموزشی پیشنیاز مدت تاریخ شروع

  روزها و ساعات

  برگزاری

  شهریه
  (تومان)
  مدرس

  تخفیف و

  توضیحات

  علم داده با پایتون

  Data Science With Python

  آشنایی با برنامه نویسی 30ساعت 98/05/04

  جمعه ها

  ساعت 14 تا 18

  990,000

  مهندس

  بغدادی

  %20 تخفیف
  792,000

  قابل تقسیط

  برنامه نویسی PHP,Jquery,Mysql برنامه نویسی HTML,CSS,Java Script 40ساعت 98/05/17

  پنجشنبه ها

  ساعت 9 تا 14

   890,000 

  مهندس

  مهدی مبشری

  %20 تخفیف
  712,000

  قابل تقسیط

  Deep Learning with Tensorflow Python Machine Learning 44ساعت 98/07/05

  جمعه ها

  ساعت 9 تا 13

  1,590,000

  دکتر

  فرجیان

  %20 تخفیف
  1,113,000

  قابل تقسیط

   

   

  سمینارها و کمپ ها

  عنوان دوره آموزشی پیشنیاز مدت تاریخ شروع

  روزها و ساعات

  برگزاری

  شهریه
  (تومان)
  مدرس

  تخفیف و

  توضیحات

   سمینار

   استاکس نت

  +Network

  4ساعت  98/04/21 

  جمعه

  ساعت 9:30 تا 13:30 

  29,000 

  مهندس

  جامه 

   کارگاه و سمینار عملی

   سمینار

   علم داده و هوش تجاری

  ندارد  3ساعت   98/04/21

  جمعه

  ساعت 14 تا 17 

   19,000

  مهندس

  بغدادی

  کارگاه و سمینار عملی

   بک آپ گیری

  Veeam Backup And Replication

  VMware VCP 10ساعت  98/06/15 

  جمعه

  ساعت 9 تا 19 

  390,000 

  مهندس

  محمدی پور

  %10 تخفیف
  351,000
   
  Read more
 • در دوره ی CCIE Routing & Switching ، بالاترین سطح از گرایش آموزشی... منبع: سایت شرکت سیسکو

  Read more

عضویت در خبرنامه

با عضویت در خبرنامه از دوره های جدید، تخفیفات و پیشنهادات ویژه ما با خبر خواهید شد

آموزشگاه رایان کالج

آموزشگاه رایان کالج با هدف بالا بردن کیفیت آموزشی حوزه ی فناوری اطلاعات در کشور تاسیس شد. در این محیط آموزشی از جدیدترین و به روزترین متدهای تدریس بهره گرفته شده و تمامی تجهیزات مورد استفاده، با کیفیت و به روز می باشند. اساتید این مجموعه که مهمترین اعضای آن می باشند، همگی دارای مدارک تخصصی، سابقه ی آموزشی مناسب و تجربه ی اجرایی بسیار بالایی می باشند. در نهایت امیدواریم که در رسیدن به یکی از اهداف اصلی خود، که همانا بالابردن علم، تجربه و موفقیت دانشجویان خود می باشد، موفق عمل کنیم. 


 

تماس با ما

تهران،خیابان مطهری، خیابان سنایی، نبش کوچه 21، پلاک 2، مجتمع آموزشی رایان کالج

لوکیشن در گوگل مپ:

https://goo.gl/maps/N77QUB2ZURt

 

91070722 (30خط)
88814480 و 88322796
تلگرام: 09901239800
 
مدیریت: 09399140691